Danas je održana prekinuta 8.sjednica Općinskog vijeća Živinice, a nakon rasprave o prvoj tačci u kojoj je vođena rasprava  o  realizaciji Budžeta općine za period januar-juni 2009.godine, došlo je do prekida sjednice pošto nakon pauze više nije bilo kvoruma i odluke se nisu mogle punovažno donositi.

  Na 8.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Živinice pod predsjedavanjem Esada Kitića, još se trebalo očitovati prema 21 tačci dnevnog reda, uglavnom imovinsko pravnog karaktera, te programu zimskog održavanja puteva i izvještaji o radu i finasijskom poslovanju Dječijeg obdaništa, Narodne apoteke i Horizontale.Takođe, vijećnici su trebali razmatrati Informaciju o poslovanju privrednih društava općine Živinice u prošloj godini.

   Do prekida sjednice bilo je više pauza, a kada je obavljena prozivka vijećnika u 13,15 sati pokazalo se da nema potrebne većine.Nakon prekida sjednice stranačke vođe su izjavljivale razloge zbog kojih je došlo do ovakvog kraja, međutim, krivica je uvijek prebacivana na druge.Neki su istakli potrebu ponovnog organizovanja lokalnih izbora ne bi li građani pronašli rješenje za članove vijeća koje bi moglo uspješnije funkcionisati! /Š.G./

Vaš komentar na članak: