Danas je u prostorijama Prve osnovne škole Živinice održan sastanak Aktiva nastavnika biologije, hemije i kulture življenja općine  Živinice.  Prisutni nastavnici su u okviru javne rasprave dali sugestije o okvirnom nastavnom planu i programu za devetogodišnju osnovnu skolu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je ponuđen od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

  Već nekoliko puta upućivali su zahtjeve relevatnim institucijama za rješavanje nagomilanih problema u struci. Duži vremenski period prisutna je marginalizacija nastavnika biologije, hemije i kulture življenja u okviru reforme devetogodišnje  osnovne škole. Nemogućnost predavanja kulture življenja od stručnih nastavnika, smanjivanje broja časova biologije sa 2 na 1 čas u VI i VIII razredu devetogodišnje.

  Nadalje, nastavno gradivo je preoterećeno za učenike, te isti traže da se rastereti nastavni plan i program i da se vrati po dva časa u pomenute razrede devetogodišnjeg školovanja i da stručni nastavnici predaju pomenute predmete.

  Aktiv nastavnika posebno se protivi mogućnosti prelaska finansiranja na općinski nivo. Traže jedinstveni plan i program na nivou Federacije BiH, te da se tačno odredi profil predavača u petom razredu devetogodišnje osnovne škole, koja je do sada dovela do nejasnoća u školama po pitanju predavača pojedinih predmeta. Aktiv takkođe zahtjeva usklađivanje  pedagoških standarda na nivou Federacije BiH./Aktiv nastavnika biologije, hemije i kulture življe općine Živinice/

Vaš komentar na članak: