O završetku nastave u prošloj školskoj godini, te pripremama za početak naredne školske godine bilo je riječi juče na redovnom sastanku predsjednika Aktiva direktora Osnovnih škola sa područja TK-a i predstavnika ministarstva obrazovanja.Na ovom sastanku prisustvovali su i direktori živiničkih osnovnih škola.

  U školsku 2009/10. godinu upisano je 4.360 učenika, što je u odnosu na prošlu školsku godinu manje za oko 270 učenika.Kako je istakla ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a Mirzeta Hadžić Suljkić, očekuje se da će ovaj broj učenika u osnovnim školama biti približan broju u prošloj školskoj godini, jer je praksa da se učenici u osnovne škole mogu upisati do septembra, odnosno do polaska u školu.

  «U Drugoj osnovnoj školi u Živinicama upisano je 96 učenika u prve razrede, što je na nivou prethodne godine.Svakako, očekujemo da to nije krajnji broj upisanih učenika u prvi razred i da će ih do septembra biti još», rekao je dirketor Druge osnovne škole u Živinicama Asim Bojić.

  Posebna pažnja, kako je istaknuto na ovom sastanku, u narednom periodu mora se obratiti na zbrinjavanje tehnološkog viška u školama. Ispred Aktiva direktora osnovnih škola TK-a, kako je istakao Safet Omerović, predsjednik Aktiva direktora Osnovnih škola TK-a, bit će imenovana komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja.

   Kako ističu iz Ministarstva obrazovanja ove godine će se nastojati realizovati započete aktivnosti dodjele besplatnih udžbenika koje su rađene u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja. Naime, besplatni udžbenici trebali bi biti dodijeljeni učenicima koji su u stanju socijalnih potreba, romskoj populaciji, te za djecu poginulih boraca i šehida.

   U školskoj 2009/10. godini koristit će se stari udžbenici, osim za šesti razred devetogodišnje škole, gdje će se po novom nastavnom planu i programu koristiti novi udžbenici./Sabina Džibrić/

Asim Bojić-direktor II OŠ Živinice
 

Vaš komentar na članak: