Aktiv nastavnika drugih razreda u Prvoj osnovnoj školi u Živinicama organizovao je uspio program za roditelje, za svako odjeljenje posebno, a sa istim sadržajima.Nastavnice Sabaheta, Farizada, Eldina i Mirela ističu da su na programima nastupili svi učenici.

  «Roditelji su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku i na ovaj način uvjeriti se u  dostignuća naših đaka u raznim oblastima stvaralaštva, kao što su gluma, recitovanje, muzika i ostale školske aktivnosti.Osim što su veoma dobro savladali nastavno gradivo predviđeno planovima i porgramima za ovaj uzrast, učenici su pokazali smisao i za ostale dopunske aktivnosti u našoj školi», kaže nam profesorica Farizada Alispahić.

  Tako saznajemo da su djeca u okviru folklora uspješno  izvodili narodne igre, a posebno zanimljivi bili su igrokazi Slon buba Mara, Strašan pas, Šašava torta, ili recitacija Tatine brige, za koju su dobili velike aplauze.

   Direktor škole Mirza Zukanović nam je rekao da su svi učenici imali  priliku da se u nečemu iskažu i uspjeli su, pa će ovakvih priredbi za roditelje biti i u buduće! /Š.G./

Nastup folkolrne grupe

Učenici II-d razreda profesorice Farizade
 

Vaš komentar na članak: