Juče je u koritu rijeke Spreče ribočuvarska služba pronašla uginulog soma, težine oko 40 kg i dužine blizu 1,5 metar.Prema pričanju ribara to je danak nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda iz farme Krušik u Donjim Vukovijama.

  O poduzetim mejrama na zaštiti rijeke Spreče i ribljeg fonda predsjednik USR Mrena Živinice Dragi Hiltner kaže:

 "U rasponu od jedan mjesec imali smo dva trovanja ribe u Spreči i mislili smo da su ugrožene samo sitnije ribe, dok evo najnoviji primjer pokazuje kako stradaju i kapitalci. Ako se prethodnih dana govorilo gdje je uginula riba, sada kada je opao vodostaj rijeke, na vidjelo dolaze posljedice velikog pomora ribe u Spreči. Očekujemo da u odbranu prirodne okolice imamo podrško ekoloških udruženja i žalimo što to do sada niko nije bar verbalno osudio. Danas smo pokrenuli širu akciju pregleda korita Spreče da bi se uklonila uginula riba i utvrdili veliki gubici.Takođe nastojaćemo narednih dana organizovati poribljavanje rijeke, kako bi bar donekle ublažili ono što je ljudskim nemarom učinjeno".

 Sportsko ribolovna zajednica jezera Modrac, kao koncesionar ribljeg fonda, poziva nadležne organe da poduzmu odgovarajuće mjere i adekvatne zakonske procedure, kako bi se ovakvim pojavama stalo u kraj!/Š.G./

Dojava o pronalasku uginulog soma

Tragičan kraj  kapitalca u Spreči-opomena za pomor ribe
 

Vaš komentar na članak: