Udruženje mladih „STEP“ Dubrave realizovalo je organizaciju posjete Sajmu knjige u Beogradu. Mladi naše općine su prošle  subote imali priliku da budu sudionici jednog od najvećih sajmova knjige na Balkanu, a ujedno je iskorištena prilika da se posjeti „Istorijski Muzej Jugoslavije“, kao i „Kuća cvijeća“, te još mnoge kulturno istorijske znamenitosti Beograda.

 Kako naše udruženje čini uglavnom studentska populacija posjeta sajmu iskorištena je za nabavku stručne literature koja će olakšati sticanje novih znanja naših članova. Realizacija projekta išla je u saradnji sa mladima općine Kalesije tako da smo ovo putovanje iskoristili i za nova druženja i stvaranje novih prijateljstava.

 Za realizaciju ovog projekta želimo da se zahvalimo ljudima i organizacijama koje su nam pomogli i koji su uvidjeli značaj posjete mladih sajmu knjige.Tu prvenstveno želimo da istaknemo nesebičnu podršku i pomoć našeg načelnika mr Hasana Muratovića.Ovim saopštenjem želimo da podstaknemo i ostala udruženja mladih na našoj općini kako bi zajedničkim djelovanjem i radom omogućili da sve veća pasivnost mladih u našem društvu bude što manja.

 Nadamo se da će sve institucije uvidjeti značaj mladih u društvu i dalje nastaviti podpomagati projekte ovog i sličnog karaktera./Udruženje Mladih Step Dubrave/

                                               

Sajam knjige Beograd posjetili mladi Dubrava i Kalesije
 

Vaš komentar na članak: