Federalno ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa Centrom za socijalni rad Živinice i međunarodnom organizacijom UNHCR-om održalo je jučer u Živinicama stručnu obuku za zaposlenike organa starateljstva koji su nagažovani na poslovima iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena i porodičnih odnosa.

   Radi se o provođenju plana i programa stručne obuke koju je donio Fedralni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš. Obuka je namijenjena službenicima koji rade u Centrima za socijalni rad, matičnim službama i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.

    Federalno ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa Centrom za socijalni rad Živinice i međunarodnom organizacijom UNHCR-om održalo je jučer u Živinicama stručnu obuku za zaposlenike organa starateljstva ovođenju plana i programa stručne obuke koju je donio Fedralni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš. Obuka je namijenjena službenicima koji rade u Centrima za socijalni rad, matičnim službama i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.

    Cilj obuke je da se iskorijeni pojava lica bez pravnog subjektiviteta gdje najveća uloga, prema riječima Medine Đapo, pomoćnice ministra, pripada Centrima za socijalni rad koji trebaju poduzeti aktivne i efikasne mjere, da u situacijama kada roditelji propuste zakonske rokove da odrede lično ime djeteta, svojim upravnim mjerama odrede lično ime i na taj način spriječe situacije da dijete krene u školu a nema određeno lično ime, te ne može konzumirati pravo na zdravstveno osiguranje, školovanje i druga prava koja pripadaju djeci.

   Obuka je održana u velikoj Sali Općine Živinice od 11.00 do 16.00 sati, za općine Živinice, Tuzla, Kladanj, Kalesija, Gradačac, Gračanica, Banovići, Srebrenik, Lukavac, Čelić, Sapna, Teočak i Doboj Istok. 

   Stručnu obuku su održali Medina Đapo – pomoćnik ministra, Milenko Lepušina – pravni ekspert, Ljiljana Kokotović – UNHCR.Ispred  domaćina, Općine Živinice sve prisutne je pozdravio Općinski načelnik Hasan muratović.

 „Današnja tematika seminara je jako važna jer radi se o radu organa starateljstava, jako osjetiljivo pitanje koje je uglavnom problem u ovom drštvu. Zadovoljstvo mi je što će danas uposlenici Općine Živinice i uposlenici Centra za socijalni rad biti dodatno osposobljeni i educirani kada je u pitanju ova oblast, i da ćemo te složene probleme rješavati na jedan korektan, zakonit i efikasan način“,  kazao je Općinski načelnik Hasan Muratović.

    Istarživanja nekih nevladinih organizacija pokazuju da u BiH ima nekoliko hiljada djece koja nisu upisana u matične knjige rođenih od čega je najveći broj djece roma.

   „Mi smo tokom prošle godine imali veliki broj susreta sa romskim udruženjima i prijava romske djece u romskim zajednicama, aktivnostima koje smo poduzimali prošle godine u Federaciji, znatno se poboljšala a naročito stepen zdravstvene zaštite romske populacije“, istakla je Medina Đapo, pomoćnik ministra.

   Zakonom o matičnim knjigama koji je donesen 2012. godine uspostavljena je redovna obaveza edukacije lica koja rade na građanskim stanjima i u procesu izdavanja ličnih dokumenata, odnosno radi se o zakonskoj obavezi koju kontinuirano moraju pohađati građani i službenici koji su uposleni u ovim službama.

 

 

Vaš komentar na članak: