Danas je u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Živinicama održana sjednica Centralnog odbora Stranke udruženih nezavisnih demokrata Bosne i Hercegovine  SUNDBIH Živinice, kojoj je predsjedavao Zahid Mušić, član Centralnog odbora i predsjednik  općinskog odbora SUND BiH Živinice.

    Na ovoj sjednici  usvojeni su Izvještaj o radu Predsjedništva i predsjednika SUNDBiH  za 2009.godinu, Odluka o imenovanju povjerenika općinskih organizacija, te Plan rada organa SUND BiH u 2010.godini, finasijski Plan  za narednu godinu i Odluka o imenovanju Komisije za izradu izbornih dokumenata za izbore u narednoj 2010.godini.

   Uvodno izlaganje o Izvještaju o radu u 2009.godini podnio je predsjednik SUND BiH Hamdija Numanović, koji je, između ostalog, rekao:

  «Iako je kratak period od osnivanja stranke, marta 2008.godine, SUND BiH je postigao vrlo dobre rezultate na proteklim općinskim izborima u Živinicama, kada je postao parlamentarna stranka u Općinskom vijeću sa 2 svoja predstavnika.U 2009.godini učinjeni su veliki napori na omasovljenju članstva, tako da danas općinske organizacije imamo u gotovo svim  krajevima Bosne i Hercegovine.

   Ne želimo brojati koliko smo održali raznih sjednica, već u prepoznavanju probelma s kojima se susreću građani BiH.Inicirali smo rješavanje problema vođenja jedinstvenih knjiga nekretnina u državi, na čemu sada radi Ministarstvo pravde i očekujemo potpuno rješavanje ove problematike.Koristimo sve demokratske metode  kako bi se ova složena problematika u potpunosti razriješila, na zadovoljstvo svih građana u BiH.Uz pomoć građana i naše aktivnosti, o čemu ćemo izdati publikaciju u 100 hiljada primjeraka, mislim da smo u stanju natjerati parlament BiH da uzme u proceduru donošenje zakona o jedinstvenom vođenju knjiga.Čak i ako želite pokrenuti biznis na svom imanju morate imati čiste papire o vlasništvu, a to mnogi nemaju.Razrijšenje problema  vlasništva zemljišta koči između ostalog i investicije, a samim tim i usporava zapošljavanje građana».

   Na sjednici  je usvojena Odluka o imenovanju 5 povjerenika u novim općinskim organicacijama SUND BiH u Doboj Istoku, Kladnju, Banovićima, Sapni i Lukavcu.Planom rada za narednu izbornu godine predviđeno je dalje organizaciono jačanje, održavanje tribina, te predizbornih aktivnosti.

   SUND BiH prijaviće svoje kandidate  na izbore za tri nivoa vlasti, a finansijskim planom predviđena su sredstva od blizu 50 hiljada maraka./Š.Gadžo/

Predsjednik SUNDBIH Numanović podnosi uvodno izlaganje o Izvještaju

Članovi Centralnog odbora i gosti  na sjednici
 

Vaš komentar na članak: