Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini je jedan od najvažnijih i najsloženijih projekta koji se realizira u poslednje 22 godine od kojeg će imati koristi svaki građanin BiH. Popis počinje 1.oktobra, a završava se 15.oktobra. Obuka općinskih popisivača je trajala od 16. do 20.septembra.

  Sutra, 1. oktobra, u 9 sati ujutro, počinje popis stanovništva. Materijal je distribuiran u popisne centre, a popisivači su obišli popisne krugove kako bi se upoznali sa terenom, potvrđeno je na press konferenciji koja je održana danas u Sarajevu, a koju  je organizovala Agencija za statistiku BiH, zajedno sa entitetskim zavodima za statistiku.

  Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je podsjetio na važnost popisa i pozvao sve građane BiH da otvore vrata popisivačima.

"Popisivači će raditi od 9 do 21 sat. Ukoliko građani ne budu na adresama nakon dva dolaska popisivača, dobit će obavijest o javljanju u Popisno povjerenstvo gdje će dobiti termin za popis", rekao je Milinović.

  Potvrdio je i da su popisivači potpisali Izjavu o povjerljivosti podataka, te da sve infromacije na popisu trajno ostaju službena tajna.

U Živinicama angažovano preko 300 popisivača

  Testiranje općinskih popisivača u Živinicama je izvršeno od strane općinskih instruktora koji su vršili obuku. Na osnovu broja bodova, pri čemu se morao ispoštovati broj općinskih popisivača po etničkoj pripadnosti dostavljeno od strane Federalnog zavoda za statistikum, formirana je lista općinskih popisivača koji će vršiti popis, kao i spisak općinskih popisivača koji će biti rezerva.

 Od sutra, 1.septembra, na popis stanovništva izlazi 361 popisivač na području općine Živinice, a u slučaju potrebe obezbjeđena je rezerve od 30 popisivača.

Vaš komentar na članak: