U našim firmama, javnim ustanovama i raznim udruženjima građana minuli dani protiču skromnim svečanostima na ispraćaju stare godine.Prilika je to da se uz toplu riječ zaboravi sve što je bilo loše, a da se nagovjesti boljitak u narednoj godini.Tako je večeras bilo  u Udruženju građana Jospi Broz Tito, čiji su nas članovi pozvali da zabilježimo taj svečani trenutak.

  «Predsjedništvo našeg Udruženja večeras je zakazalo posljdnji sastanak u staroj 2008.godini, ali ovo je bez dnevnog reda.Želim svim dobrim ljudima naše općine i cijelog svijeta sretnu Novo godinu, neka svima donese više zdravlja, sreće i novaca», rekao je predsjednik ovog Udruženja Marijan Kraljević, koji je nagrađen priznanjima Udruženja antifašista Tuzlanskog kantoan i općine Gračanica.

   Godina koja je na izmaku bila je uspješna za članove UG Tito.Svoj plan rada u potpunosti su izvršili, a nadaju se da će narodna biti još uspješnija, te da će njhihova organizacija dobiti još više članova.Na bogatoj trpezi pristalice Josipa Broza Tita zapjevali su i nekoliko pjesama posvećene ovom velikanu domaće i međunarodne političke scena u prošlom stoljeću!

Sa svečanosti Predsjedništva UG Tito
 

Vaš komentar na članak: