Svetlana Broz-Imam petlju

   Večeras je u Sali za sjednice OV Živinice održana javna tribina na temu Imam petlju –  o građanskoj hrabrosti.Naziv tribine odgovara naslovu knjige Svetlane Broz, učesnika na večerašnjem skupu, kojem su još bili prisutni Ognjen Tomić i Bahrudin Fazlić, brigadni general u penziji.Interesovanje građana za prisutnost na tribini je bilo veliko, pa je sala bila pretjesna da primi sve koji su željeli doći.
   Tribina u Živinicama održana je u organizaciji Nevladine organizacije Gariwos, formirane 2001.godine, kao ogranak NVO Gariwo sa sjedištem u Milanu.Osnovni cilj ove organizacije je afirmacija pravednika, ljudi koji su imali građansku hrabrost da rizikujući sopstveni život pomognu nepravedno progonjenima.U Milanu je 2003.godine otvoren simbolični Park pravednika u kojem je između ostalih komemorisana i Svetlana Broz, za afirmaciju dobrih ljudi u vremenu bosanskog zla 1992-95.godina.
   U uvodnom dijelu tribine Svetlana Broz, Ognjen Tomić i Bahrudin Fazlić su ponudili primjere građanske hrabrosti iz drugih općina, te pozvali prisutne da se aktivno uključe u raspravu o temi.Da li građani Živinica imaju petlju?- bilo je jedno od pitanja, a uslijedio je odgovor jednog građanina «ne samo petlje već imaju i hrabrosti boriti se protiv negativnih fenomena».Tribina je trebala odgovoriti na pitanje ima li u Živinicama negativnih autoriteta u porodici, školi, fakultetu, firmi, zdravstvu, srećemo li ih svaki dan na ulici, kako ih neutralisati!Koliko se plaćaju pojedine ocjene u školama i na fakultetima, kako se zapošljavaju mladi, ali i drugi niz pitanja pokrenut je u brojnim raspravama prisutnih.
   Opšti je utisak nakon održane tribine da je izneseno nedovoljno primjera korupcije i kriminala, čime ni naša sredina ne oskudjeva.Ipak, sama raspreava o temi zaslužuje pažnju i pokreće na razmišljanje o pravim vrijednostima društva, koje ne bi smjelo da zbog pohlepe pojedinaca ode u stranputicu.
   Osim javno iznesenih primjera iz prakse, prisutni su dobili na poklon odgovarajuće knjige Sedam koraka nenasilnog otpora Michaela Naglera i Imam Petlju Svetlane Broz, koje će im produbiti potrebu jačanja svijesti o građanskoj hrabrosti.

Svetlana Broz sa saradnicima

Imaju li petlju-učesnici tribine