Za naredni petak, 5.juli, zakazana je Tematska sjednica Općinskog vijeća Živinice, posevećena poduzimanju urgentnih mjera na zaštiti područja općine Živinice od strana zagađivača RMU Banovići. Ovaj ugljenokop odlaže jalovinu sa površinske eksploatacije  uglja na lokalitete iznad MZ Priluk i ugrožava ovo područje bogato šumom i izvorištima pitke vode.

 Do sada je bilo više pokušaja da se dogovorom sa predstavnicima RMU Banovići postigne sporazum oko zaštite prirodne sredine, koja, prema riječima ekologa, može nanijete velike štete ne samo Priluku već i široj zajednici.

 Očekuje se da će na Tematskoj sjednici Općinskog vijeća Živinice biti prisutni predstavnici Vlade TK i Rudnika Banovići, kako bi se pronašlo rješenje na zadovoljstvo svih strana u pregovorima!/Š.G./

Vaš komentar na članak: