Danas je u sali za sastanke Općinskog vijeća Živinice održan tematski sastanak "Saradnja civilne zaštite i oružanih snaga na radiološko, hemijskoj i biološkoj zaštiti građana". Na sastanku je obrađeno nekoliko tema, kao: Sistem zaštite i spašavanja i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja u F BiH (Izvjestilac: Mr.sc. Zdenko Tadić-CZ TZ,slika na naslovnici) i Radiološka, hemijska i biološka zaštita kao dio sistema zaštite i spašavanja (Izvjestilac: Mr.sc. Dragan Pelemiš-CZ TZ).

 Na sastanku su predavači bili, osim osoblja Kantonalne uprave Civilne zaštite o prve dvije teme i pripadnici Oružanih snaga BiH, koji su obradili teme:

  Sistem radiološko, hemijske, biološke zaštite u Oružanim snagama BiH (izvjestilac: Poručnik Radovan Rikić, OS BiH) i Primjena standardnih operativnih programa angažiranja Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge nesreće, u pružanju pomoći lokalnoj zajednici od radiološka, hemijske i biološke opasnosti.

 Domaćin skupu na tematskoj sjednici u Živinicama bio je općinski načelnik mr.sci.Hasan Muratović, koji je pohvalio zajednički nastup civilnog sektora i oružanih snaga:

 "Riječ je o rješavanju problema praktičnom primjenom koju je ponudio Zdenko Tadić i naišla je na podršku prisutnih. Ako bi se dogodila nesreća ili incident na području općine Živinice, o čemu je bilo riječi,  do sada je bila praksa da tražimo saglasnost za pomoć od vrha OS BiH, a od danas to ne treba, jer se prvo angažuju jedinice za zaštitu pri  oružanim snagama, naravno u slučaju potrebe, pa se poslije traži saglasnost kada opasnost po stanovništvo prođe".

 Direktor Kantonalne uprave CZ Tuzla mr.Zdenkko Tadić je istakao važnost saradnje sa Oružanim snagama BiH:

 "Sreća je da u našoj blizini, u Oružanim snagama BiH u Dubravama,  imamo osposobljene jedinice za RBH zaštitu i pružanje odgovarajuće pomoći civilnom stanovništvu u BiH. Zajedno s njima danas održavamo tematski sastanak, čime smo dogovriti da na poziv općinskih službi civilne zaštite mogu odmah pružiti adekvatnu pomoć za eventualno spašavanje dobara i ljudskih života. U svakom slučaju, uz obradu navedenih tema, danas smo se međusobno bolje upoznali".

Današnji tematski sastanak Oružanih snaga BiH i sektora civilne zaštite
 

Vaš komentar na članak: