Centar za ekologiju i energiju je počeo sa implementacijom novog projekta koji ima za cilj da poveća korištenje solarne energije za grijanje vode u regionu Tuzle. Projektom je predviđeno da se proizvede i instalira 10 solarnih sistema na 10 individualnih stambenih objekata.

  U projekat su uključeni vlasnici objekata koji se bave ugradnjom centralnog grijanja, vodoinstalacijama i građani koji kroz svoj rad imaju mogućnost promoviranja iskustva koje će steći tokom projekta.

  Krajnji cilj ovog projekta je da u Tuzli i susjednim općinama imamo grupu eksperata koji imaju iskustvo u izradi, instaliranju i korištenju solarne energije i koji će stečenim znanjem za druge praviti, instalirati i održavati solarne kolektore. Također će biti osposobljeni i za instaliranje i održavanje fabrički izrađenih solarnih sestema.

Obzirom na rastuće cijene energije i visok stepen nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, ova inicijativa ne temelji se samo na ekološkim motivima, već će doprinijeti i održivom razvoju regiona.

 Trodnevna radionica održava se 8, 9. i 10. aprila u Bukinju, Branilaca Tuzle 228, a edukator je Bernd Zitzmann, ekspert iz Njemačke./V.Rizvić/

 

Vaš komentar na članak: