Juče je u Kantonalnoj privrednoj komori u Tuzli održana prezentacija knjige Marketing, mogućnosti etičke primjene, autora dr.Rifata Klopića, profesora Ekonmskog  fakulteta u Tuzli.Promotori su bili  profesori dr.Sejfurdin Zahirović, dr. Bahrija Umihanić, dr.Kadrija Hodžić i publicista i  književnik Zlatko Dukić.

  Pojava najnovije stručne knjige dr.Rifata Klopića, kako je istaknuto na  promociji, je važan događaj za Ekonomski fakultet u Tuzli, za BiH i šire prostore, jer je jedinstvena publikacija ove vrste. U ekonomskoj nauci je relativno mali broj pitanja koja su više prijeporna od onih vezanih za moral u poslovanju. Privredne aktivnosti kroz različite vremenske periode imali su različite poglede u odnosu na moral i poslovnu etiku. U oglašavanju i prodaji, su zbog nemoralnih postupaka onih koji su ih provodili od davnina bile na meti javnosti.

   U srednjem vijeku, pod snažnim utjecajem religije, gotovo da se fetišizira etičnost poslovanja, dok razdoblje laissez faire-a karakterizira izraženo slobodno djelovanje privrednih subjekata i ekonomskih zakona, uz vidno nepoštovanje temeljnih etičkih vrijednosti od strane tadašnjih ‘poduzetnika’. I u današnjem vremenu tržišno poslovanje kao sistem ponekad ima loš imidž, a pojedinci ‘marketing’ često promatraju sa sumnjom optužujući ga da može ‘natjerati’ ljude da žele ono što im ne treba i da iskorištava ljudske slabosti. Zloupotrebe marketinga povod su za napade ‘lijevih snaga’ na potrebu uvođenja i dalje egzistencije tržišne koncepcije poslovanja, a to u konačnici istovremeno znači i suštinski napad na kapitalistički sistem privređivanja. Sa druge strane, evidentni poslovni rezultati i uspjesi, na marketingu zasnovanog privređivanja u razvijenim zemljama, snažni su argumenti koji daju za pravo onima koji se zalažu za dosljednu primjenu ovog koncepta u poslovnoj i društvenoj praksi.

  „Knjigaa dr. Rifata Klopića  je do sada najbolja moralno-filozofska studija o marketingu za koju znam. Po promišljanjima, obuhvatu i dubini nema joj premca na širim prostorima. Predstavlja izvanredan naučni doprinos teoriji i praksi marketinga. Radi naglašene etičnosti i humanosti ideje i prijedloge iz ove knjige trebalo bi u poslovnoj i društvenoj zajednici kontinuirano promovirati i snažno poduprijeti“ istaknuto je na promociji.

  Kritičari o knjizi Marketing mogućnosti kritičke primjene istakli su i slijedeće:

  „U uvjetima evidentnog pada moralnih vrijednosti i izražene društveno-ekonomske krize u našem društvu ova knjiga došla je u pravi čas. Obuhvatajući prošlost, sadašnjost i budunost marketinga ovo djelo predstavlja veliki iskorak i prodor u do sada nedovoljno istražene aspekte filozofije i morala tržišnog poslovanja“./prof dr Mustafa Sinanagić/

   „Radi se o dragocjenom i za našu stvarnost prijeko potrebnom djelu iz oblasti etike i morala u savremenom poslovanju. Autor se upustio u istraživanje možda jednog od najtežih pitanja u marketingu koje do sada nije dovoljno analizirano i naučno objašnjeno. Obuhvativši sve najvažnije aspekte vezane za etiku u marketingu, naučnom serioznoššću i rijetkom senzibilnošću podario nam je jedno od vrednijih djela iz područja modernog poslovanja na našim prostorima, pa i šire“./Dr. sc. Nenad Brkić./Š.G./

Promotori i autor Klopić za vrijeme promocije

Prisutni s pažnjom pratili izlaganja o važnosti marketinga u poslovnom svijetu s aspekta morala

Vaš komentar na članak: