Djeca sa pishofizičkim smetanjama Centra "Vrati mi osmjeh" Živinice izradili su svojim vještim rukama čestitke za 8.mart, koje se mogu kupiti po cijeni od 2 KM. Novac od prodatih čestitki u ovom  udruženju žele iskoristiti za kupovinu šivaće mašine, na kojoj bi se vršila obuka štićenika Centra.

 Čestitke za 8.mart, koje su pravila djeca Centra mogu se kupiti na nekoliko punktova u gradu!

 Centar "Vrati mi osmijeh" Živinice, lociran je u Dječijem obdaništu i broji 95 članova. Kupovinom čestiki za 8.mart daje se podrška u radu mladih sa psihofizičkim smetnnjama, a nabavkom šivaće mašine upotpunit će se novi sadržaji djelovanja među navedenom populacijom naših mladih sugrađana!/Š.G./

Raznovrsne aktivnosti mladih Centra "Vrati mi osmijeh"
 

Vaš komentar na članak: