Večeras sa akšamom nastupa 1. Muharem, prvi dan, prvog mjeseca nove 1433. hidžretske godine. Muslimanski hidžretski kalendar je lunarni i novi dan počinje nastupanjem noći. Hidžra označava preseljenje poslanika Muhameda iz Meke u Medinu, koje se dogodilo 622. godine, od kada se računa vrijeme po hidžretskom kalendaru.

  Početak računanja islamskog kalendara je uzet po jednom od najvećih događaja vezanih za historiju islama, a to je hidžra Allahovog poslanika, Muhammeda iz Mekke u Medinu. Ovim događajem je udaren temelj jedinstvenoj islamskoj muslimanskoj zajednici, koja radi na međusobnom potpomaganju Allahove, vjere, din islama.

  Nema sumnje da je Hidžra Muhammed a.s. iz Mekke u Medinu jedan od najvažnijih događaja u historiji Islama. Možemo slobodno kazati da je putem Hidžre ostvarena politička i svaka druga egzistancija islamskog ummeta i da je ona bila prethodnica širenju Islama i odbrani njegovih svetih principa. Zbog važnosti tog događaja, datum Hidžre je uzet kao početak islamskog kalendara i pored drugih tako važnih datuma u islamskoj historiji, kao što su rođenje Allahovog Poslanika, a.s., početak njegove poslaničke misije, Bitka na Bedru i sl.

  Velika je prilika da se preispitamo na kraju jedne i početku druge hidžretske godine šta smo učinili od djela, šta smo propustili da nadoknadimo i šta smo od hajra učinili pa da ga povećamo. Muslimani širom svijeta novu godinu dočekuju u ibadetu učenjem Kur’ana i mevluda./Miralem Dautović/
           
                                    SRETNA NOVA 1433. H.G.!

Vaš komentar na članak: