-U procesu ekshumacija, na ekshumiranim tijelima ili u odjevnim predmetima, u pojedinim slučajevima se zatiču lični predmeti, dokumenti, kao i vrijednosni papiri, te drugi predmeti

     U praksi je poznato da su pronađeni predmeti i dokumenti nakon utvrđivanja identiteta potvrđenog na osnovu podudarnosti DNK – a nalaza, sa jedne strane izolovanih iz uzoraka kosti uzetih sa ekshumiranog tijela i  sa druge strane izolovanih iz uzoraka krvi donatora, ako se u postupku ne koriste kao materijalni dokazi, po pozitivno – pravnim propisima pripadaju porodici identifikovane osobe, i nerijeto bivaju  jedina uspomena na ubijene, zbog čega imaju posebnu vrijednost.

     U javnosti je poznato da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY), uništio više predmeta i dokumenata koji su pronađeni i izuzeti sa posmrtnih ostatka, što je kod članova porodica izazvalo posebno stanje uznemirenosti i  nepovjerenja.

     Kada su u pitanju svi drugi slučajevi, članovima porodica identifikovanih slučajeva uz uredne potvrde o vraćanju pronađenih predmeta, porodicama se  pronadjene lične stvari  predaju  na odlučivanje o daljem postupku sa istim ili čuvanje kao jedine uspomene na žrtvu.

     Samo u slučajevima kada je nakon kriminalističke obrade posmrtnih ostataka, i subjektivnom odlučivanju službenog lica,  šta je vrijedno, a šta nije, bez obzira da li je izuzeti predmet materijalani ili identifikacioni dokaz i nakon predaje izuzetih predmeta, pismenim aktom se isti predaju  Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli, na postupanje i čuvanje. Samo ti izuzeti  predmeti se ne mogu vratiti porodicama, iako u postupku vjerovatno neće biti korišteni kao materijalni dokazi.

     U slučaju  nestale osobe Ferhatović Advije  kći Avde, r. 16.09,1974 u  Vlasenici, odvedena od porodice 02.06.1992 u  naselje Gradina Vlasenica, slučaj ekshumiranog tijela V.OGR-01/188 B(masovna grobnica Ogradice),  dana 15.04.2009. godine održan je sastanak sa porodicom, predstavljeni su pristigli DNK – a nalazi podudarnosti, sporni prdmeti koji su izuzeti sa tijela nisu porodici pokazani,  čak niti na fotografijama, što predstavlja  propust.  Nakon potvrde identiteta na osnovu DNK – a nalaza istog dana, porodica je odlučila da se tijelo sahrani 25.04.2009. godine na mezarju Rakita u Vlasenici.

     Dana 30.04.2009. godine aktom Udruženja br. 55-02/09(predatom na pisarnici Tužilaštva) zatraženo je od Kantonalnog tužilastva TK da postupi po zahtijevu i izvrši povrat pronađenih i izuzetih predmeta(dvije narukvnice od bijelog metala i dva prstena od žutog metala), sa tijela V.OGR-01/188 B za koje je neosporno potvrđeno da se redi Ferhatović Adviji.

     Do danas 04.11.2009. godine, više puta je telefonskim pozivima traženo postupanje po spornom zahtjevu od strane predstavnika Udruženja, o čemu se Tužilastvo oglušavalo, dajući infomacije koje nisu urodile nakavim rezultatom.

.  Majka identifikovane Advije, Ferhatović Remzija je tražila više puta prijem u Tužilaštvu. Pošto nije nikakav odgovor dobila, danas je pokušala doći do Tužiteljice Alme Džaferović, koja je tek rekla da je može primiti u petak. S ovim problemom je u telefonskom razgovoru upoznat i glavni tužilac Šesenam Ćosić, koji je prekinuo razgovor i spustio slušalicu.

     Napominjemo da je prilikom identifikacije Ferhatović Advije, od svjedoka  uzeta pismena izjava u kojoj se pominju imena osoba koja su odvela predmetnu Adviju koja je imala 17. godina, još uvijek nemamo informacija da je Tužilaštvo postupilo po tom predmetu.

     Do sada je Tužilaštvo TK podiglo samo jednu  optužnicu za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na području Vlasenice i to protiv O. Z.(1971) iz Vlasenice, koja je predata na potvrđivanje./Udruženje porodica žrtava rata Vlasenica-predsjednik Dževad Bektašević/   
 

Vaš komentar na članak: