Nakon uspješne žetve i plasmana ratarskih kultura članovi Udruženja poljoprivrednika Kornišon iz Svojata nastvljaju pripreme za novu sezonu. I dalje će sarađivati sa Bramsom, austrijskom firmom koja je ispoštovala sve dogovorene poslove iz ugovora. Uz to ide im na ruku i vrijedan donacija Republike Češće, o čemu predsjednik Kornišona Jasmin Selimović kaže:

 "Dobili smo vrijednu donaciju, traktor sa svim priključcima i zahvaljujem se Ambasadi Republike Češke, koja nam je omogućila realizaciju ove vrijedne donacije. Nakon što smo aplicirali i istakli naše rezultate u agraru donacija stiže u pravo vrijeme, kada vršimo pripreme za sjetvene radove. Naš sekretar Elvis Brčaninović je otputovao u Holandiju gdje će preuzeti potrebna đubriva i repro materijal za sjetvu, koju ćemo otplaćivati preko naših proizvoda".

 Broj članova Udruženja Kornišon je u stalnom porastu, a ima ih i sa područja drugih opština, o čemu više saznajemo od Jasmina Selimovića:

 "Proširujemo članstvo tako što imamo veći broj poljoprivrednika iz Barica, Suhe, šerića i Priluka, ali i sa područja općine Kalesija. Probili smo led jesenas kada smo realizovali uspješno preko Bramsa krastavce kornišon, paprike i krompir i kada se uvidjelo da je plasman siguran sada imamo veliki broj članova, tako da očekujemo znatno veći plasman ratarskih kultura u inostranstvo".

 Udruženje Kornišon će u svojim prostorijama u Svojatu  održati Skupštinu 5.januara, na kojoj će se podnijeti Izvještaj o radu sa finsijskim poslovanjem, te Plan i program za narednu poljoprivrednu sezonu./Š.G./

Vaš komentar na članak: