Predstavnici mreže OCD “Jezero Modrac“ su u utorak, 26. marta, ponovnim obilaskom terena, ustanovili da dotok ugljene prašine u jezero nije prestao. Zatekli smo katastrofalno stanje. Prema podacima JP “Spreča“, u jezero Modrac je do sada uneseno 15 miliona m3 nanosa, što je smanjilo njegovu zapreminu za oko 25 odsto.

 
  Iz odvodne cijevi Separacije rudnika Banovići izlazi neprečišćena otpadna voda. Na izlaznoj cijevi i neposrednom vodotoku su jasno vidljivi tragovi dugog izlaska neprečišćene vode iz Separacije. 
 
  Rijeka Gostelja, u koju se ulijevaju otpadne vode iz Rudnika Đurđevik, je vidljivo zamućena ugljenom prašinom, ali ni blizu zagađenja koje je utvrđeno u rijeci Spreči.
  
  Centar za ekologiju i energiju, kao i ostali predstavnici OCD koji rade na zaštiti jezera Modrac, će nastaviti obilaziti i fotografisati rijeke sliva i jezera Modrac, te redovno informisati javnost o stanju voda sa ciljem da jezero Modrac, naš resurs pitke vode, turizma i razvoja, dobije odgovarajuće mjesto na listi prioriteta.
 
  Očekujemo direktni inspekcijski nadzor kojim bi se utvrdilo stanje poštivanja propisa iz oblasti voda i odgovarajuće kazne za neodgovorne firme./Centar za ekologiju i energiju/

Zamućena rijeka Gostelja 

Ugljeni talog RMU Banovići svakodnevno zatrpava jezero Modrac
 

Vaš komentar na članak: