Večeras je održana sjednica Uprvnog odbora UG «Rom» Živinice, u proširenom sastavu, na kojoj se članstvo upoznalo sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i promociji informativnog centra za Rome u Sarajevu.

   «Borba protiv siromaštva, isključivanja i diskriminacije Roma je plemeniti cilj kojem težimo.Prije pet godina usvojen je Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, dvije godine kasnije i  nacionalni program «Strategija BiH za rješavanje pitanja Roma», svakako treba da utiče na poboljšanje ukupnog socijalnog položaja romske populacije.Unapređenje informisanja otvaranjem informativnog  centra u Saraejevu, novi je korak ka poboljšanju ukupnog stanja Roma na ovim prostorima.U okviru informativnog centra u Sarajevu izdaje se povremeno publikacija Crno-bijeli svijet, koja će sigurno doprinijeti da istinita riječ Roma ovlada i u drugim medijima.O Romima se obično naglašeno piše u medijima kada je riječ o crnoj hronici, siromaštvu, teškom životu i drugim negativnim stranama života», istakla je predsjednica UG «Rom» Elvisa Osmanović.

  Prisutnim na sjednici  romskog udruženja podjeljen je najnoviji magazin Crno-bijeli svijet, a u  prostoriji za održavanje sjednica  otvorena je i izložba fotografija o aktivnostima Roma ovog kraja.

   Na proširenoj sjednici Upravnog odbora UG «Rom» izabrano je više timova za zastupanje romske populacije u općini, mjesnim zajednicama, Policijskoj upravi, Centru za socijalni rad i drugim institucijama, kako bi se pomoglo efikasnije djelovanje u svim sferama društveno-političkog života./Š.G./

Sa večerašnje sjednice Upravnog odbora UG"Rom"
 

Vaš komentar na članak: