Juće i danas u hotelu „Zenica“ u Zenici, u organizaciji OSCE-a, održan je seminar i radni sastanak na temu:“Unaprijeđenje lokalne uprave kroz sistematično učešće građana“,kojem su prisustvovali predstavnici četrnaest bosasnkohercegovačkih općina koje implementiraju komponentu „Upravljanje općinom i preuzimanje odgovornosti incijative „Lokalno je primarno“.

   Učešće na istom je uzela i naša općina sa svoja dva predstavnika i to Derviša Karalić-šef službe za budžet i finansije općine Živinice, te Edin Husović u ime civilnog društva sa naše općine.Na radnom sastanku,učesnici su imali priliku čuti tri prezentacije o implementaciji i završetku standarda 3.1.Izrađeni su mehanizmi za učešće građana iz odabranih općina koje su već ispunile ovaj standard,a radi se o općinama Han Pijesak,Gornji Vakuf-Uskoplje i općina Žepče.

  Tokom radnog sastanka općinama se pružila prilika da razgovoraju o tekućoj i planiranoj implementaciji 3.1. „Izrađeni su mehanizmi za učešće građana“ i 3.2 „Mehanizmi za učešće građana koriste se učinkovito“,a imali su priliku i prepoznati korisne primjere praksi čiji je cilj postići veće učešće građana./H.E/

Sa današnjeg seminara u Zenici
 

Vaš komentar na članak: