Za osigurane osobe Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 11. januara 2010. godine počinje uplata godišnje premije osiguranja za 2010. godinu i aplikacija “markice” u zdravstvene legitimacije.

  Visina premije osiguranja je 16 KM po osiguranoj osobi. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih osoba ovlaštenih za platni promet – banke i pošta. “Markica” premije osiguranja za 2010. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici Zdravstvenog osiguranja u Živinicama, za građane ove općine, a uplate treba obaviti do 31. marta tekuće godine.

  Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja za 2010. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

  Osigurane osobe koje ne izvrše uplatu premije osiguranja u periodu od 11.01.2010. godine do 31.03.2010. godine snosit će dio troškova zdravstvene zaštite prilikom korištenja saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona.

Vaš komentar na članak: