Angažovanošću radne grupe koju je činilo 19 predstavnika vlasti, zdravstvenih ustanova, firmi za odvoz opasnog otpada i NVO izrađen je strateški dokument Regionalni plan upravljanja medicinskim otpadom za sjeveroistočnu BiH. Ovaj dokument ukazuje na eventualne nedostatke i loše primjere upravljanja medicinskim otpadom na regionu sjeveroistočne BiH, predlaže strateške orjentacije i korektivne mjere na općinskom, kantonalnom, entitetskom i nacionalnom nivou i služi kao korisno sredstvo za sve učesnike u projektu i druge stakeholdere koji će stvarati vlastite strateške politike i razviti metode za upravljanje medicinskim otpadom.

  Prema Pravilniku o upravljanju medicinskim otpadom, obaveza svake zdravstvene ustanove je da izradi Plan upravljanja medicinskim otpadom koji će primjenjivati.

  Da bi se pomoglo zdravstvenim ustanovama da izrade svoj individualni Plan upravljanja medicinskim otpadom, pripremljen je i odštampan Vodič za izradu Plana upravljanja medicinskim otpadom koji sadrži Urnek- Plan upravljanja medicinskim otpadom za jednu zamišljenu zdravstvenu ustanovu. Ovaj dokument kroz konkretne informacije i primjere po EU standardima upućuje sve ustanove na koji način trebaju pripremiti svoj Plan, te će poslužiti kao dobar vodič za korekciju starih ili izradu novih Planova upravljanja medicinskim otpadom. Prednost ovog dokumenta leži u njegovoj jednostavnoj primjeni za sve zdravstvene ustanove.

 URNEK- Plan upravljanja medicinskim otpadom za “zamišljeni“ Dom zdravlja je kao prilog ugrađen u Vodič za izradu Plana upravljanja medicinskim otpadom.

 Ovaj dokument je sastavljen, uz uvažavanje preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i EU i u okviru je zakonskih propisa BiH. Njegova prednost je u jednostavnoj primjeni za svaku zdravstvenu ustanovu, koja dati Plan upravljanja medicinskim otpadom za “zamišljeni“ Dom zdravlja 1 može preurediti za svoj Plan.

 Kao olakšica svim zdravstvenim ustanovama Urnek je dat u Wordu i može se koristiti bez odobrenja./Vanja Rizvić, dipl.inž./   
       

 

Vaš komentar na članak: