Nakon današnje pozitivne odluke Vijeća ministara unutrašnjih poslova EU o ukidanju viza za BiH i Albaniju institucije EU i države članice očekuju da vlasti ovih zemalja u cijelosti objasne svojim građanima da ukidanje viza ne pruža pravo na zaposlenje, prebivalište ili azil u EU.
Građani BiH će, naime, u EU moći boraviti najduže 90 dana u roku od šest mjeseci, a oni koji budu uhvaćeni da rade nacrno, podliježu readmisiji.

  Praktično, ako neko, recimo, ode u posjetu kod prijatelja u Budimpeštu, šengenski prostor mora da napusti najkasnije devedesetog dana boravka. Poslije toga naredna tri mjeseca ne može da putuje u zemlje EU. Tek kad istekne šest mjeseci od momenta kada je prvi put zakoračila u „šengenski krug”, osoba može ponovo da pređe šengensku granicu. Današnja odluka će svakako građanima omogućiti da privremeno borave unutar šengenskog prostora, u posjeti prijateljima i rođacima ili kao turisti, ali bez prava da rade.

  Oni koji žele da ostanu duže od 90 dana u nekoj od zemalja EU, zbog studiranja ili posla, moraju da reguliraju svoj boravak po pravilima o kretanju i boravku stranaca države u kojoj se nalaze. Jer „bijela” šengenska lista ne podrazumijeva dobijanje dozvole za duži boravak. Te dozvole su regulirane vizom tipa „D”.

  Sa biometrijskim pasošem građani BiH moći će da putuju u sve zemlje EU bez vize, izuzev u Veliku Britaniju i Irsku, koje nisu dio šengenskog prostora, jer nisu prihvatile dogovor o ukidanju granične kontrole na međusobnim granicama. Pomenuta lista omogućit će također da se bez vize putuje i u Švicarsku, Island i Norvešku, koje nisu članice EU, ali provode šengenska pravila o ukidanju granica.

  Neće biti potrebne vize ni za putovanja u Bugarsku, Rumuniju i Kipar. Te, nove članice EU, formalno još nisu dio šengenskog prostora, jer nisu u potpunosti ispunile uvjete, ali poštuju i provode odluke EU. Vize neće biti potrebne ni za Lihtenštajn, koji se, iako nije član EU, izjasnio za priključenje šengenskom prostoru, ali još nije ispunio uvjete za to.

  Bezvizni režim, u slučaju remećenja, može biti privremeno ukinut.
Vijeće ministara EU istovremeno je uvelo i dvostruki mehanizam nadzora i "ranog upozoravanja" za sve zemlje zapadnog Balkana.
Evropska komisija je posebnom izjavom ukazala da u slučajevima remećenja režima vizne liberalizacije "može preduzeti i mjeru privremenog ukidanja" režima putovanja bez viza u zemlje EU.
Do toga je došlo jer su neke članice EU tražile da se pooštri kontrola provođenja mjere vizne liberalizacije za BiH i Albaniju, kao i zbog slučajeva "lažnih azilanata" koji su dolazili u Uniju po ukidanju viza za Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru.

  Dautbašić: Za rad na crno kazna do 10 godina zabrane ulaska

Šef Pregovaračkog tima BiH o viznim olakšicama Bakir Dautbašić ocijenio je da današnja odluka EU o ukidanju viza građanima BiH predstavlja prvi signal da Unija želi prihvatiti ovu zemlju u svoju porodicu.
"Svi državljani BiH moći će da putuju bez viza, a jedini dokument koji će im biti potreban da uđu u EU jeste biometrijski pasoš", rekao je Dautbašić, koji  je i sekretar Ministarstva sigurnosti BiH.
On je upozorio da građani BiH, ulazeći u EU, moraju poštovati određena pravila ili im prijete rigorozne kazne.
"Za rad nacrno kazna je pet do 10 godina zabrane ulaska u zemlje Šengena", precizirao je Dautbašić i istakao da će svi koji pokušaju tražiti fiktivni azil, što je bilo vidljivo na slučaju državljana Srbije i Makedonije, biti vraćeni u BiH, također sa rizikom višegodišnje zabrane ulaska u EU./Đ.Škondrić/

 

Vaš komentar na članak: