Na današnjoj Godišnjoj sjednici Općinskog vijeća Živinice, kojom je predsjedavao mr.Mehmed Klopić, usvojen je Program rada Općinskog vijeća za 2012.godinu, kao i  Program rada općinskog načelnika, takođe za 2012.godinu.

 Međutim, predviđeno usvajanje Budžeta općine Živinice za 2012.godinu odgođeno je za petak, 30.decembar. O razlozima povlačenja ove tačke dnevnog reda općinski načelnik mr.Hasan Muratović nam je rekao:

 "Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada općinskog načelnika za iduću godinu.Naredna godina  je najavljena kao jedna od najtežih, jer je  kriza uzdrmala gotovo cio svijet, tako da moramo biti realni u planiranju onog šta možemo i moramo uraditi.Rasprava o Prijedlogu Budžeta je odgođena iz praktičnih razloga. Nemoguće je da nam Budžet bude lista želja, koju ne možemo ostvariti. Nacrt Budžeta je bio oko 16 miliona KM, a Prijedlog Budžeta je dostigao nemogućih 19,5 miliona KM.Tražio sam da Općinsko vijeće povuče ovu tačku sa dnevnog reda za 48 sati i za taj period, zajedno sa Komisijom za Budžet, napravit ćemo realan Prijedlog- manji za oko 2,5 miliona KM".

 Predsjedavajući Općinskog vijeća mr.Mehmed Klopić zadovoljan je današnjim zasjedanjem i doneseni Program rada Vijeća ovako ocjenjuje:

 "Nastavljamo istim tempom kao i ove godine.Korekcije Programa rada će se uvrstiti u ovaj dokumenat, a donijeli smo i određene zaključke! Uvrstićemo Odluku o proglašenju sanitarne zone Gračanička rijeka, Informaciju o stanju vodosnabdijevanja, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poduzetništvu i na kraju smo zaključili da okolinsku dozvolu FBiH preispita za kamenolm Terakop u Gračanici, te će općinski pravobranilac pokrenuti spor za obnovu postupka, kako bi problem riješili na zadovoljstvo mještana Gračanice i susjednih sela, kojima prijeti opasnost nestašice vode zbog rada kamenoloma u blizini riječnog vodotoka"./Š.G./

Sjednica OV-prevelika lista želja tijesna za živinički Budžet
 

Vaš komentar na članak: