Na današnjoj vanrednoj sjednici  Općinskog vijeća Živinice  tokom cijelog dana vodi se rasprava o Prijedlog Budžeta općine  za  tekuću godinu, a na dnevnom redu još je  i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Živinice za 2009.godinu.

  Nakon uvodnog izlaganja o Prijedlogu Budžeta općine Živinice  Derviše Karalić, rukovodioca  finansija u Općini, uslijedila je rasprava u kojoj su učestvovali predstavnici svih političkih partija.Prema njihovim prijedlozima – šta još unijeti u Budžet, a šta izbaciti očito da je planiranih  sredstva za 2009.godini u iznosu od 14 782 145 KM nedovoljno, da bi se udoviljilo željama i potrebama svih sredina iz kojih su dolazili vijećnici.

   Nakon što su vijećnici iznijeli nove prijedloge predsjedavajući Vijeća Esad Kitić  je odredio dužu pauzu, a predlagač Budžeta općine Živinice načelnik Hasan Muratović se povukao sa svojim saradnicima da pokuša iznaći najpovoljnije rješenje i ugraditi ih u Prijedlog Budžeta za tekuću godinu.Sjednica je nasavljena oko 17 sati i načelnik Muratović se obratio vijećnicima s izmijenjenim prijedlozima:

   «Bilo je mnogo želja ali malo mogućnosti da se udovolji svim zahtjevima za dopunu Budžeta.Uvažili smo gotovo sve predložene stavke  u odnosu na prvobitni prijedlog i nastojao sam izaći u susret mnogih predlagača-vijećnika.Smanjili smo troškove za proslave, reprezentaciju, službena putovanja, potrošnju goriva i maziva, otpremnine za poenzionisanje radnika, električnu energiju, troškove grijanja, sredstva za stručnu literaturu i stručno usavršavanje, tekuće održavanje i ostalo, na čemu smo ostvarili uštede, odnosno sredstva za preraspodjelu u izosu od 959 338 KM.

  Ta sredstva usmjerena su za stipendiranje učenika i studenata /sve stavke saopštio u novčanim iznosima/, sportske klubove, uključujući i timove iz mjesnih zajednica, podršku mjesnim zajednicama koje su u proteklom periodu sakupile novac za svoju infrastrukturu-puteve i rasvjetu, zatim smo unijeli sredstva za infrastrukturu nerazvijanih područja općine, kanalizacije u Dubravama i Đurđeviku, sredstva za projektnu dokumentaciju  za toplifikaciju grada, podsticaj poljoprivrede, gradnju puta za Gornje Živinice  i niz drugih objekata», istakao je načelnik Hasan Muratović u svom obraćanju vijećnicima na današnjoj vanrednoj sjednici.

  Nakon izlaganja Hasana Muratovića uslijedila je nova pauza, na kojoj su klubovi vijećnika svih partija ocijenili da li su u dovoljnoj mjeri njihovi prijedlozi uneseni u Prijedlog Budžeta općine Živinice za ovu godinu.Uslijedile su dalje rasprave pa je na kraju sjednice Općinskog vijeća, oko 23 sata  jednoglasno usvojen Budžet općine Živinice za 2009.godinu. /Š.Gadžo/

Izlaganje načelnika Muratovića

Vijećnici na današnjoj vanrednoj sjednici
 

Vaš komentar na članak: