Tokom ovog mjeseca realizuje se projekt oralne vakcinacije lisica protiv bjesnila bacanjem mamaca koji sadrže vakcinu.Mamci za oralnu vakcinaciju lisica protiv bjesnila se izbacuju iz aviona i helikoptera, koji polijeću sa sportskog aerodoroma u Ciljugama, gdje se nalaze 24 letjelice, koje izbacuju oralne vakcine po cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

 Bjesnilo je neizlječiva virusna bolest domaćih i divljih životinja koja se može prenijeti na ljude, a zbog čega se prvenstveno i suzbija. Virus bjesnila se sa mjesta ujeda prenosi putem nerava do mozga, poslije čega liječenje nema efekta.

 Najčešći prenosioci šumskog bjesnila su lisice, koje ujedno predstavljaju i najveći izvor bjesnila, a kod urbanog bjesnila to su psi i mačke.

 Dokazano je da je oralna vakcinacija lisica najdjelotvorniji način eliminisanja bjesnila kod divljih životinja, čime se efikasno štite i domaće životinje i ljudi.Oralna vakcinacija divljih životinja protiv bjesnila predstavlja metodu vakcinacije diljnih životinja, pri čemu se vakcine unose hranom (mamcima).

 Projekat oralne vakcinacije u BiH, koji je u toku, finansira Evropska unija kroz IPA pristupne fondove. Kampanja vakcinacije provodi se na svim nenaseljenim područjima na teritoriji cijele BiH u trajanju od najmanje pet godina, distribucijom mamaca sa vakcinom iz zraka, dva puta godišnje, uz korištenje opreme koja osigurava uvid u lokaciju i gustoću distribuisanih mamaca, te osigurava da se mamci ne bacaju u blizini naseljenih mjesta.

  Procjenjuje se da će, oralnom vakcinacijom na svakih šest mjeseci, populacija lisica biti dovoljno imunizirana da bi se, na kraju, prekinuo lanac prenošenja virusa između lisica i sa lisica na domaće životinje, a time će se smanjiti i rizik za zaražavanje ljudi.

  U implementaciji projekta oralne vakcinacije lisica protiv bjesnila učestvuju Ured za veterinarstvo BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta BiH, Inspektorat Brčko Distrikta BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske, ovlaštene dijagnostičke veterinarske laboratorije, veterinarske organizacije, te lovački savezi. Ovaj projekat finanisra Delegacija Evropske Unije u BiH.

Vaš komentar na članak: