Danas je trebala biti održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Živinice, ali je nakon tročasovnih rasrpava po prvoj tačci – Prijdelog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja, došlo do prekida ove sjednice.

  Osim pomenute tačke na dnevnom redu OV Živinice još  su bile tačke Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinske izborne komisije Živinice, Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Narodna apoteka Živinice, Mišljenje u vezi izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, te na kraju i Informacija o izgradnji područne osnovne škole u Ciljugama.

  „Održavanje današnje sjednice je usaglašeno na kolegiju, materijal je dugo pripreman i nije nam trebalo više od jedan sat pa da elaboriramo sve planirane tačke.Ali, pošto je ovo izborna godina izgleda da je kampanja već počela, pa i u vijećničkim klupama.U takvoj situaciji teško je biti predsjedavajući, svaki vijećnik ima pravo izlaganja svog stava u trajanju od 10 minuta, a često se udaljavaju od dnevnog reda i teško je oduzeti pravo da neko iznosi svoje mišljenje.Bio sam prinuđen prekinuti sjednicu jer je došlo do polarizacije među vijećnicima,  kada je pomenutu tačku dnevnog reda  u ime komisije povukao sa sjednice vijećnik Hamdija Numanović.On je zastupao komisiju u odsutnosti predsjednika i to smatram legalnim činom“, rekao je na kraju sjednice predsjedavajući OV Esad Kitić.

   Hamdija Numanović je u svom obrazloženju za povlačenje Prijdeloga Rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja, zato što je naišla na neslaganje jednog broja vijećnika:

  „Stojim iza  ovog čina i to je najbolje rješenje u ovom trenutku.Neka javnost zna da smo uradili Rješenje po dogovoru, ali na Općinskom vijeću se to izokrenulo, te da ne bi bilo svađe povlačim ovu tačku dnevnog reda“, rekao je Numanović.

  Vijećnik Omer Kupusović je bio kritičan na stav o povlačenju pomenute tačke dnevnog reda, o čemu je dao svoj komentar:

   „Imamo pravo ukazati  da komisije moraju biti manje, u ovom periodu ekonomske krize. Komisije treba pravično podijeliti, prema izbornim rezultatima i uz umanjivanje paušala, jer su oni veći nego plate radnika Konjuha ili  u rudnicima.Cilj povlačenja ove tačke je opstrukcija rada Vijeća.Od 30 dobro plaćenih vijećnika jedva da nas je ostalo polovina na ovom zasjedanju i zalključujem da ovakvim radom nismo u funkciji građana koji su nam ukazali povjerenje“/Š.Gadžo/

Sa sjednice Općinskog vijeća

Vaš komentar na članak: