Danas se održava vanredna sjednica Općinskog vijeća Živinice, a na dnevnom redu su Donošenje Odluke o razrješenju privremenog Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Živinice, Donošenje Odluke o imenovanju  privremenog UO JZU Doma zdravlja Živinice i Donošenje Odluke o razrješenju predsedavajućeg Općinskog vijeća Živinice.

 Vijećnici su usvojili odluke o razrješenju i  imenovanju novog privremenog UO JZU Dom zdravlja Živinice.Tako su umjesto dosadašnjih članova UO Naila Jusića, Jusufa Beridana i Devlete Čičkušić, izabrani novi privremeni članovi Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Živinice. To su Abdulah Zukić, predsjednik i članovi Almir Jagodić i Abdurahman Haliloviuć.

 Potom se prešlo na 3.tačku dnevnog reda, a prema Poslovniku o radu OV kada se na dnevni red postavlja razrješenje predsjedavajućeg Općinskog vijeća, tada sjednicom predsjedava zamjenik predsjedavajućeg, te je umjesto mr.Begana Muhića sjednicom rukovodio Abdulah Delić.

 Predstavnik Komisije za izbor i imenovanje OV Živinice Fahrudin Vejzović je upoznao prisutne sa prijedlogom da se sa dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice razrješava mr.Began Muhić. Od ranije je poznato da je formirana nova koaliciona većina, koju sačinjavaju SDA, SDP, SUND i BPS, te će novi predsjedavajući biti izabran iz reda stranaka koje sada čine većinu u Općinskom vijeću.

 Began Muhić se zahvalio vijećnicima na dosadašnjoj saradnji, osvrnuo se na postignute rezultate u prethodnom mandatu i uputio kritike na rad pojedinih političkih partija i pojedinaca.

  Izbor novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice, umjesto smijenjenog Begana Muhića, izvršiće se na jednoj od narednih sjednica!/Š.G./

Abdulah Delić / u sredini/ predsjdavao sjednicom OV o razrješenju predsjedavajućeg

 

Vaš komentar na članak: