Prva akcija čišćenja ‘Let’s Do It’ u Bosni i Hercegovini završena je uspješno, a organizatori su zadovoljni odazivom volontera i ostvarenim rezultatima.Češćenje u 105 općina BiH odvijalo se juče od 11 do 17 sati.

  Prema prvim preliminarnim informacijama, u akciji je učestvovalo 36.000 volontera koji su napunili preko 40.000 velikih kesa za smeće – od 120 litara (dakle oko 5 miliona ‘litara’ otpada). Osim ovoga, prikupljena je i velika količina čvrstog kabastog otpada, a koliko je to u kilogramima, odnosno tonama, znat će se za nekoliko dana.

  Akcija je bila veom uspješna i na području općine Živinice. Volonterka Mirsada Kamenjaković nam kaže da je u D.Lukavici učešće uzelo 25 dobrovoljaca:

 "Odziv je bio veliki i pokupljeno je mnogo smeća. Ovakve akcije bi trebali češće organizovati, bez čekanja da to neko drugi uradi. Ali, najbolje bi bilo da su građani disciplinovani i da smeće ne bacaju gdje mu nije mjesto".

Izvlačenje otpada iz šumaraka

I najmlađi dali svoj doprinos

Predah volontera u Gornjim Živinicama
 

Vaš komentar na članak: