Danas je održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Živinice, na kojoj su vijećnici razmatrali pet slijedećih tačaka dnevnog reda:
 
  1.Prijedlog Odluke o izmejni i dopuni Odluke o prenosu prava korištenja i raspolaganja zemljišta /usvojeno bez rasprave/,

  2.Saglasnost na Sporazum o realizaciji Odluke Nadzornog odbora JP RMU Đurđevik d.o.o. i Općinskog vijeća Živinice o pravu prenosa prava na raspolaganje-korištenje zemljišta /nije usvojeno/,

  3.Prijedlog Odluke o izgradnji infrastrukturnih objekata na području općine Živinice po principu «marka na marku»,

 4.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta općine Živinice za 2009.godinu i

 5.Prijedlog Odluke o obavljanju pripravničkog staža putem Programa volontiranja nezaposlenih osoba sa VSS sa područja općine Živinice u pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora.

  NESPORAZUMI ZBOG SPORAZUMA

  Na današnjoj vanrednoj sjednici OV Živinice najviše polemike vijećnici su vodili o 2.tačci-Saglasnosti na sporazum o realizaciji Odluke NO Rudnika Đurđevik i OV Živinice o pravu prenosa prava na raspolaganje-korištenje zemljišta.Nakon šestočasovne rasprave ova tačka dnevnog reda nije usvojena.U Rudniku Đurđevik su voljni ustupiti zemljište – napuštena rudna nalazišta bivšeg PK Bašigovci, sa oko 500 dunuma , s tim da općina Živinice isplati eventualne rudarske štete građanima ovog područja, u visini od oko 100 hiljda maraka, ukoliko sudske odluke budu na strani građana koji su tražili isplatu odšteta.

   U odnosu na ono što bi općina Živinice dobila, eventualna isplata rudarskih šteta je zanemarljiva cifra, ali ipak vijećnici  nisu  prihvatli ponuđeni Sporazum. Ova neočekivana odluka vijećnika naljutila je općinskog načelnika Hasana Muratovića, koji je izjavio da time vijećnici pokazuju da ne rade za građane koji su ih birali već za sebe i svoje interese.

  »Ovaj sastav Općinskog vijeća je kočnica razvoja općine Živinice, jer su od gotovog napravili veresiju.Ali, ja neću odustati od ovog projekta», rekao je Muratović.

  Isplatu rudarskih šteta tražila su 3 građana, od kojih su dvojica izgubila sudski spor, dok je jednom presudio dobitak od oko 33 hiljada maraka.Međutim, na ovu odluku  suda žalio se Rudnik Đurđevik i slučaj još nije okončan.

  Od onih koji nisu podržalli Sporazum je i vijećnik Muamer Zukić.Primjetio je da se ponuđeni Sporazum može komentaristati s više  strana:

  «Predmet Sporazuma nije precizno utvrđen, jer ne piše o kojem zemljištu je riječ niti znamo gdje se nalazi, što stvara zablude.Sporazum se zasniva na pretposatavkama, bez egzaktnih podataka, a što je najgore protivan je Odluci.U Sprazumu piše da se zemljište dobiva bez naknade, a u Odluci stoji da  se eventualne rudarske štete prebacuju na teret općine».

  Nastojanja, bar za sada, da se od RMU Đurđevik vrati u posjed općine Živinice napušteno zemljište nisu urodila plodom!

  NOVI ASFALTNI PUTEVI I ZAPOŠLJAVANJE STRUČNOG KADRA

   U nastavku rada vijećnici su uspjeli privesti kraju vanrednu sjednicu Općinskog vijeća, usvajanjem  preostalih tačaka dnevnog reda.Vrijdno pažnje je donošenje Odluke o izgradnji infrastrukturnih objekata po principu «marka na marku».Na ovaj način u narednom periodu za asfaltiranje puteva, izgradnju poligona, te vodovoda i kanalizacije trebalo bi izdvojiti predoženih 1.244.420 KM, kao i još 120 hiljada maraka za realizaciju novih projekata za asfaltiranje putne mreže, koje su vijećnici na vanredonoj sjednici dopunili uz predloženi materijal.

  Usvojena Odluka o obavljanju pripavničkog staža putem programa volontiranja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja općine Živinice u pravnim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora svakako će obradovati  mlade kadrove koji su stekli diplomu VSS, ali već duže vrijeme čekaju na zaposlenje.Na ovaj način posao će dobiti 101 osoba, pretežno profesori za koje će se posao naći u osnovnim i srednjim školama naše općine.Odabir volontera obaviće se na osnovu usvojenih kriterija.S obzirom da na Bioru za zapošljavanje ima preko 250 osoba s visokom stručnom spremom, mjesta ipak neće biti za sve!/Š.G./   

 

Izlaganje načelnika Muratovića-"Sporazum" ostao bez podrške
 

Vaš komentar na članak: