U toku su rasprave o Nacrtu Statuta općine Živinice, što pruža građanima mogućnost aktivnog sudjelovanja u kreiranju i donošenju ovog važnog dokumenta lokalne saomuprave. Takvu mogućnosti iskoristio je vijećnik Nezir Dedić i  uputio je u porceduru prijedlog amandmana na izmjne i dopune Statuta općine Živinice, koji se odnosi na povećanje broja vijećnika sa sadašnjih 30 na 31 vijećnika,  a svoj prijedlog ovako objašnjava:

 "Jedno vijećničko mjesto treba da pripada kandidatu koji dobije najviše glasova iz reda nacionalnih manjina.Ova izmjena Statuta bi se provodila od narednih lokalnih izbora 2012.godine.Navedena izmjena je u skladu sa izbornim zakonom BiH, ali i sa evropskim standardima i preporukama.Isto tako postoje pozitivni primjeri susjednih općina Tuzle, Lukavca i Kalesije, koje imaju vijećnike iz reda nacionalnih manjina.Ti vijećnici su pokrenuli niz korisnih projekata od interesa za pripadnike svog naroda.To dokazuje da vijećnici koji dolaze iz reda nacionalnih manjina najbolje znaju šta najviše opterećuje njihovu zajednicu i način rješavanja tih problema".

 Prema riječima vijećnika Nezira Dedića, pripadnici nacionalnih manjina naše općine su na margini društvenih zbivanja.

 "Uzmimo primjer romske populacije u Ciljugama.Svima je poznato da tamo oko 150 osoba nema regulisanu zdravstvenu zaštitu i duboko sam ubijeđen kada bi ti ljudi imali svog predstavnika u Općinskom vijeću Živinice takvih i drugih probelma bi bilo manje", ističe Dedić, koji je svoj prijedlog amandmana uputio Komisiji za Statut i propise OV Živinice./Š.G./

Vijećnik Nezir Dedić
 

Vaš komentar na članak: