Internet je u ovoj godini koristilo 32 posto građana BiH, što je za tri posto više nego godinu dana ranije, rezultati su istraživanja koja je provela Agencija za istraživanje tržišta GFK BH. Tokom 2007. godine broj korisnika interneta bio je 29 posto, odnosno svaki treći građanin BiH stariji od 15 godina koristio je elektronsku mrežu globalnih komunikacija.

   Postotak korisnika interneta veći je u urbanim područjima BiH – 39 posto, nego u ruralnim – 24 posto, a internetom se najviše koristi populacija između 15 i 24 godina – 72 posto, dok je postotak populacije starije od 55 godina koja koristi internet znatno manje i iznosi sedam posto.

   Broj korisnika interneta u Federaciji BiH je 37 posto i veći je nego u Republici Srpskoj, gdje iznosi 24 posto. /Dino Durmić/

Vaš komentar na članak: