Visoko,7. decembar- Na danas održanoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora kompanije Vispak Visoko donesena je odluka o imenovanju Rusmira Hrvića za novog direktora kompanije. Dosadašnji direktor Džemal Čabaravdić je podnio zahtjev za penzionisanje, te je u skladu s tim razriješen obavljanja dužnosti generalnog direktora Vispaka. Nadzorni odbor je izrazio zahvalnost dosadašnjem direktoru Čabaravdiću na zalaganju da sačuva proizvodnju i poziciju Vispaka na tržištu.

  “Vjerujem da ću opravdati povjerenje koje mi je ukazao Nadzorni odbor Vispaka imenujući me za direktora i planiram da nakon analize stanja u Vispaku napravim poslovni plan koji će vratiti Vispak među tržišne lidere. Iskustva u prozvodnji i distribuciji stečena radom u kompaniji AS Jelah će mi omogućiti da unaprijedim poslovanje Vispaka i da poboljšamo plasman proizvoda na domaćem ali i na inostranom tržištu. Vispakovi brendovi poput Zlatne džezve, Esspresso kafe, Stampi krema i drugih za koje ćemo uložiti dodatna sredstva u razvoj brendova su garant za tržišni uspjeh na osnovu čega očekujemo i povećanje obima proizvodnje i prodaje, a samim tim i otvaranja novih proizvodnih radnih mjesta”, istakao je Rusmir Hrvić, novi direktor Vispak Visoko.

  Pored cilja novog menadžmenta Vispaka kojim se kompaniju namjerava u periodu od narednih 5 do 7 godina pozicionirati na jedno od pet vodećih mjesta među proizvođačima konditorskih proizvoda Jugoistočne Evrope, Hrvić ističe i druge ciljeve:

  “Namjeravamo realizirati povećanje fizičkog obima postojećeg proizvodnog programa kao i proširenje proizvodnih kapaciteta u proizvodnji, te očuvanje i poboljšavanje odnosa u distribucijskim mrežama. Svakako da nam je jedan od ciljeva i zapošljavanje stručnih i kompetentnih mladih kadrova, kao i jačanje prodajne mreže i marketing funkcije. Planiramo se ozbiljnije posvetiti promociji i marketingu, naravno, uz konkurentne cijene i održavanje kvaliteta proizvoda za naše postojeće ali i buduće kupce.“

  Nakon vanredne Skupštine dioničara kompanije Vispak Visoko, održane 27. novembra ove godine, kompanija AS iz Jelaha postala je najveći dioničar kompanije Vispak Visoko d.d. čime je ojačana dugogodišnja uspješna poslovna suradnja sa Vispakom.
                 
  Na sjednici je izabran novi Nadzorni odbor kojim predsjedava Semir Sejdinović.

Biografija Rusmira Hrvića 

  Rusmir Hrvić rođen je 1973. godine u Tešnju. Srednju školu završio je u Doboju, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. U kompaniji AS Jelah radio je od 1995. godine, a nakon diplomiranja je imenovan za zamjenika direktora  preduzeća AS. Trenutno pohađa Postdiplomski studiju na Ekonomskom fakultetu na temu Preduzetništvo.

Lična karta preduzeća AS Jelah

  Privredno društvo AS d.o.o. je osnovano 1995. godine. U početku, osnovna djelatnost društva bila je trgovina na veliko i malo robama široke potrošnje, i prodajni asortiman u tom smislu danas obuhvata preko 5.000 artikala.

  Sjedište društva se nalazi u Jelahu, u savremenom poslovnom objektu površine 10.000 m2. AS d.o.o. djeluje u trgovačkom i proizvodnom sektoru, a trgovački profitni centar se dijeli na trgovinu na veliko i trgovinu na malo i ima svoje prodajne centre u Jelahu, Cazinu, Maglaju, Zavidovićima, Sarajevu i Mostaru. Danas se iz tih centara snabdijeva preko 2.000 kupaca širom BiH. Društvo je veoma uspješno izvelo svoje prve korake na ovom tržišnom segmentu, tj. odlično provelo svoju misiju u sektoru trgovine.

  Tako, iako relativno mlada, kompanija AS d.o.o. je postao jedan od vodećih trgovačkih preduzeća u BiH, sa godišnjim prometom od preko 76.000.000 KM./A.Jabučar/

Novi generalni direktor Vispaka Rusmir Hrvić
 

Vaš komentar na članak: