Za 24.april najavljeno je organizovanje  ukupa nastradalih i identifikovanih Vlaseničana tokom posljednje rata, 1992-95.godina.Ukup će biti organizovan u Memorijalnom kompleksu "Rakita" u Vlasenici.

    Objavljujemo spisak do sada identifikovanih žrtava iz navedenog perioda:

1.Ademović (Huso) Nazif  (1938 – 1992)
2.Ahmetović (Ohran) Šećan  (1960-1992)
3.Bičakčić (Abid) Nail   (1948– 1992)
4.Čamdžić (Ibro) Ibran(1965- 1992)
5.Dugalić (Avdo) Adem (1953 – 1992)
6.Durić (Velija) Mevlida ( 1966 – 1992 )
7.Hasanbegović (Mensur) Eldar (1974 – 1992)
8.Hurić (Husein Čamdžić) Fatima (1943 -1993)
9.Hurić (Osman) Himzo (1926 – 1993)
10.Kuljančić (Aljo) Redžo (1915 – 1992)
11.Manjić (Ibro) Kadir  (1975 -1992)
12.Muminović (Abdulah) Muhamed (1924 – 1992)
13.Osmanović (Bajro) Hajrudin (1967 – 1992)
14.Smajlović (Suljo) Hadžo(1937 – 1992)
15.Šabić (Salko) Muhamed (1952 -1992)
16.Šabić (Salko) Sakib (1949-1992)
17.Šestović (Ramo) Ruždija (1941 – 1992)
18.Čamdžić (Muhamed) Muharem (1961 – 1992)
19.Hadžić (Mujo) Mehmed (1962- 1993)
20.Handžić (Salko) Bego (1942 – 1992)
21.Heljo (Meho) Mujo (1956 -1992)
22.Kuljančić (Mumin) Naza (1942 -1992)
23.Mehanović ( Hakija Ferizović) Minka (1951 – 1992)
                                                                   /Udruženje porodica žrtava rata Vlasenica/

Vaš komentar na članak: