U povodu masovne dženaze za žrtve genocida 1992.-95, u opštini Vasenica zakazane za 24.04.2010. godine ( subota ) na Memorijalu «Rakita» Memorijalni Centar, u  Muftijstvu tuzlanskom dana 07.04.2010. godine održana je konstituirajuća sjednica Organizacionog Odbora za ukop žrtava.

  Radi se o kontinuiranoj i planskoj aktivnosti 7. masovnoj dženazi identifikovanih Bošnjaka Vlasenice, do danas.Ovom sastanku prethodio je sastanak održan 13.03.2010. godine u organizaciji Federalnog Ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice u Sarajevu, sa predstavnicima opština Vlasenica, Bratunac, Zvornik, Brčko i Prijedor.
Pored formiranja Organizacionog odbora za ukop a u sklupu istog i 7 pododbora:

  -pododbor za identifikaciju, pododbor za vjerske aktivnosti, medijsko predstavljanje, uredjenje lokacije, kontakte sa nadležnim institucijama, pododbor za planiranje budžeta i pododbor za sigurnost i saoibraćaj, zaključeno je da se sve aktivnosti usmjeravaju na Medžlise Islamske zajednice preko kojih će biti i realizovana i neophodna finansijska sredstva.

  Očekujemo masovni odziv i neposredno učešće članova porodica, pojedinaca i predstavnika institucija vlasti za dostojanstvenije obilježavanje planirane dženaze./Predsjednik org.odb.Mujo Hadžiomerović/

IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA IZ VLASENICE,
                    
  Na osnovu podudarniosti DNK-a nalaza izolovanih iz uzoraka kosti uzetih sa ekshumiranih posmrtnih ostataka i profila dobivenih iz uzoraka krvi krvnih donatora nestalih osoba, dana 9.aprila (petak) u 9 sati u prostorijama JKP „Komemoratvni centar“ Tuzla, obavješteno je i  pozvano  9 porodica nestalih osoba, na sastanak na kojem će se u prisustvu Tima za identifikaciju, odredjenog Naredbom Kantonalnog tužilaštva TK u Tuzli,  odlučiti o konačnoj notofikaciji za slučajeve nestalih osoba , sa područja općine Vlasenica:

1. Čamdžić (Muhamed) Muharem-  /V.OGR-01/290 BP – T-2, V.OGR-01/304 BP,
                                                               V.OGR-01/285 B (Zmax) i   V.OGR01/103BP(LH)/, 
                                                                       
2. Hadžić (Mujo) Mehmed  – /PEL.01-ŠEK-007 D (L.T),PEL.01-ŠEK-002 D  (OCP),
                                                  PEL.01-ŠEK-014 GB (MAN 2) i (DP-6)/

3. Handžić (Salko) Bego – / PEL-01-ŠEK-001 D (LF),PEL-01-ŠEK-014 GB (LP-1) i
                                              PEL-01-ŠEK-10 D (LH)/

4. Hamidović (Senahid) Edin – /V.SUŠ-3/22 (LF; Zmax; MAN)/,

5. Heljo (Meho) Mujo – / DUR-01-VLA-001 (Z-man i LH) i  V.DURA-1 (OCP)/,

6. Kuljančić (Mumin) Naza – /V.OGR-01/143 BP/, /V.OGR-01/117 BP (F-1)/ i
                                                          /V.OGR-O1/117 BP GB (T-2)/,

7. Mehanović (Hakija) Minka – /PEL -03-ŠEK-001/

8. Mehremić (Sulejman) Mirsad -/V.OGR-01/296 B/i V.OGR-01/290 BP (T-1)/

9. Muratović (Alija) Osman –
/CIK.02.VLA-001 (OCP)/

  Molimo Vas da u okviru svojih mogućnosti, prisustvujete zakazanom terminu identifikacija žrtava,  kako bi javnost bila objektivno informisana o razmijerama stradanja Bošnjaka sa područja općine Vlasenica u periodu 1992-95. godina./Dževad Bektašević/

                                                                      

                                                                                                 

                                                             
                                                                                 

Vaš komentar na članak: