Nevladina organizacija "Sara-Srebrenica" organizovala je 1. i 2. septembra treću, od četiri, edukativne radionice za mlade iz Srebrenice i Živinica.U pitanju je implementacija projekta "Volonterizam za razvoj zajednice", čiji je osnovni cilj jačanje kapaciteta mladih ljudi, organizovanjem edukativnih radionica u Srebrenici i Živinicama.

  Do sada su održane tri dvodnevne radionice, a teme koje su obrađene su: "Volonterizam i liderstvo", "Javno zagovaranje" i " Pisanje prijedloga projekta".

  Na dosadašnjim radionicama, tim od 20 mladih ljudi, pokazao je veliku zainteresovanost i spremnost, za ovaj način sticanja znanja i vještina. Osim navedenog, mladima je pružena i mogućnost upoznavanja novih ljudi, razmjena ideja i mnoge druge aktivnosti kojima su, kako sami kažu, zadovoljni. U septembru je planirano i održavanje posljednje radionice "Mobilizacija lokalnih resursa" nakon čega će se raditi na promociji volonterizma i provođenju zagovaračkih aktivnosti usmjerenih na donošenje lokalnih politika za poticaj i unaprijeđenje volonterizma u dvije opštine.

  "Volonterizam za razvoj zajednice" se provodi u okviru "Programa za poduzetnu omladinu", kao jedna u nizu aktivnosti koji se realizuje u okviru projekta koji finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH. Opštine Srebrenica i Živinice podržavaju projekat./Selma Kitić/

Sa održane radionice o Volonterizmu za razvoj zajednice

Vaš komentar na članak: