U većim firmama transportne djelatnosti u općini Živinice i ove godine svečano će  obilježiti Dan vozača i automehaničara, 15.januar.Juče su vozači i automahinačari radili, ali će zato svoj praznik proslaviti narednog vikenda.Na području općine Živinice ima registrovano oko 10 hiljada motornih vozila, najvećim dijelom su to privati automobili.

   Kako je počelo obilježavanje Dana vozača i automehaničara?

   Dan vozača i automehaničara  obilježava se od 1960.godine, kada je Josip Broz Tito postao počasni član Saveza vozača i automehaničara Jugoslavije, članska karta broj 3447.Od tada se na svim prostorima bivše Jugoslavije proslvljao ovaj praznik, a i do danas se zadržao u svim većim firmama naše države.

   Veće firme transportne djelatnosti nalaze se u sastavu rudnika Đurđevik i Dubrave , te Konjuhu i K.A. Toursu, koja se bavi prevozom putnika.Vozači i automehaničari ovih firmi dali su veliki doprinos uspjehu preduzeća u kojima rade.

  "Ovu priliku koristim da vozačima i automehaničarima čestitam njihov praznik i da im poželim mnogo uspjeha u daljem radu.Kada je riječ o postignutim rezultatima Autosaobraćaja u 2008.godini, ističen da smo planirane zadatke u potpunosti izvršili, obnovili smo  vozni park, što će nam pomoći da ove godine budemo još bolji", rekao nam je direktor Autosaobraćaja Halil Đulović./Š.G./

Halil Đulović-čestike vozačima
 

Vaš komentar na članak: