Na otvorenom Federalnom takmičenju učenika i studenata muzike održanog u Goraždu u disciplinama duvači/puhači, gitara, harmonika i hor učenici odjeljenja OMŠ Živinice su uzeli učešće u disciplini harmonika.Nastupili su Muminović Alem I kategorija, osvojena I nagrada, klasa  Muminović Haris prof.Zulić Eldad II kategorija, osvojena II nagrada, klasa Zulić Miradet prof. Alić Adila II kategorija, osvojena III nagrada, klasa Muminović Sabina prof. Bojagić Kanita III kategorija, osovjena III nagrada, klasa Muminović Sabina prof.

  Nakon četiri dana takmičenja i druženja mladih muzičara sa područja cijele Federacije BiH, svečanom priredbom goraždanske Osnovne muzičke škole Avdo Smajlović zvanično je završeno ovo takmičenje.O značaju takmičenja sigurno će posvjedočiti 340 učenika solista iz gitare, duvačkih instrumenata i harmonike, 13 horova i 33 škole učesnice. Rukovodioc i nastavnik harmonike OMŠ Muminović Haris ističe:

  "Naši učenici, uz ogroman trud i vrijeme koje su uložili, zajedno sa svojim nastavnicima, poklonjeni istrajnom radu sa željom za znanjem idu pravim stazama ka uspjehu! Bilo koju nagradu učenik da osvoji treba biti sretan, jer je u najboljem svjetlu predstavio našu školu, a složit ćete se i grad Živinice".

 Naš grad je uvijek bio rasadnik odličnih muzičara, mnogi su se aktivno uključili u muzički život društvene zajednice sa ciljem daljnjeg razvoja muzičkog stvaralaštva, kako u amaterskom, tako i u profesionalnom smislu. Potvrda ovome je da nam svake školske godine, pa tako i ove, dolazi sve veći broj učenika na upis u prvi razred Osnovne muzičke škole Živinice. /Edita Belkić/

Nagrađeni učenici i njihovi profesori

 

Vaš komentar na članak: