Centar  za ekologiju i energiju je uz podršku Fondacije Heinrich Boll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, juče u Lukavcu organizirao Okrugli sto “Spasimo akumulaciju Modrac“, na kojem je prisustvovalo preko 50 predstavnika različitih kantonalnih i općinskih institucija, univerziteta, zagađivača, organizacija civilnog društva, Arhus centra iz Tuzle i medija.

   Osiguranje dugoročne i cjelovite zaštite akumulacije Modrac je bila centralna tema skupa. Na Okruglom stolu je javno prezentiran dokument: Uticaj otpadnih voda iz rudnika uglja na akumulaciju Modrac. Predstavnici Vlade TK, općina Tuzla, Živinice i Lukavac, JP Spreča i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  su prezentirali trenutne i  naredne dogovorene aktivnosti  planskog upravljanja vodama , koje za cilj imaju  dostizanje prihvatljivog kvaliteta vode vodotoka u slivu akumulacije Modrac i kvaliteta vode akumulacije Modrac.
 
  Uz iznošenje aktuelnih problema i konstruktivnu diskusiju zaključeno je:
Zaštita akumulacije Modrac  je strateški cilj za dalji razvoj kantona i zato je neophodno prioritetno raditi na smanjenju njenog zagađenja
Pokrenut je niz aktivnosti u cilju zaštite i poboljšanja kvaliteta vode  akumulacije Modrac najznačajnijeg i najvećeg višenamjenskog  vodnog resursa  za Kanton i FBiH
Puštanjem u rad Pogonskog laboratorija za monitoring kvaliteta vode akumulacije Modrac uspostavlja se kontinuirani  monitoring kvaliteta vode akumulacije Modrac, kao i vodotoka koji se direktno ulijevaju u Akumulaciju
Neophodno je dogovoriti sastanak sa predstavnicima Federalne uprave za inspekcijske poslove sa  ciljem iniciranja uspostavljanja kontinuiranog  monitoringa otpadnih voda od strane najvećih zagađivača u slivu Akumulacije ili prenošenja nadležnosti nadzora sa federalnog nivoa na kantonalni.
Poželjno je zajedničko, koordinirano i odgovorno  djelovanje inspekcija,predstavnika kantonalnih i općinskih vlasti, organizacija civilnog društva, medija i građana.
Neophodno je u kontinuitetu organizirati ovakve skupove na kojim će sve relevantne institucije međusobno razmjenjivati informacije o napretku procesa zaštite akumulacije Modrac i dogovarati nastavak daljeg zajedničkog djelovanja.

  Predstavnici OCD, koji rade na zaštiti  akumulacije Modrac, će pratiti nastavak dijaloga između predstavnika vlasti i zagađivača,  nastaviti će svakodnevno obilaženje i fotografisanje rijeka u  slivu i akumulaciju Modrac, pratiće  rezultate aktivnosti koje za cilj imaju zaštitu i poboljšanje kvaliteta vode akumulacije Modrac i o tome informirati javnost./Centar za ekologiju i energiju/

Okrugli sto za spas jezera Modrac

 

Vaš komentar na članak: