Centar za ekologiju i energiju Tuzla, zajedno sa OCD, koji rade na zaštiti jezera Modrac,  nastavlja  borbu za jezero Modrac i rijeke u njegovom slivu.
Inicijativu OCD-a  je podržao i načelnik općine  Banovići Bego Birparić.

  U pismu podrške ističe da u okviru svojih nadležnosti preduzima adekvatne mjere u cilju pregleda, informisanja o stanju i provođenju neophodnih mjera zaštite jezera od zagađivača, kao i da će se aktivno uključiti u predstojeće aktivnosti u vezi za zasutavljanje zagađenja akumulcije Modraca.

  Podsjećamo da smo podršku našim aktivnostima zaštiti jezera Modrac dobili i od načelnika Tuzle Jasmina Imamovića!/A.Kunto/

Spasiti jezero Modrac od zagađivača
 

Vaš komentar na članak: