Federalno ministarstvo zdravlja 11.aprila je obavijestilo Ljekarsku komoru Tuzlanskog kantona o dodijeljenim zvanjima primarijus, kao priznanja za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva.

  Ove godine 37 članova LJEKARSKE KOMORE TUZLANSKOG KANTONA  dobili su zvanje primarijus, među kojima je i jedan broj  živiničkih zdravstvenih radnika. Svečano uručenje odluka o dodjeli naziva primarijus održat će se u ponedjeljak, 16.aprila u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu.

  U zvanje primarijus promovisani su Bajraktarević Amila, Mešalić Lejla, Šahinpašić Vesna, Gadžo Gani, Šabić Narcisa, Umihanić Šekib, Brekalo Lazarević Sanja, Karić Enisa,Srabović Samira, Smajlović Taib,Tešanović Marina, Jahić Mahira, Hadžimešić Munevera,Prohić Paravlić Kemija, Tanović Dina, Obrenović Dragan, Šimić Zlatko,Morankić Meliha, Mujagić Suada, Mustafić Ehlimana, Arapčić Teufik,Hasanhodžić Mensuda,Jakupović Selma, Latović Hajro, Gazibegović Said,
Keranović Suad, Hodžić Nedret, Osmanović Jadranka, Đogić Vahdeta, Hodžić Medin
Husić Samir,Spahić Saračević Edvina, Delalić Lejla, Mustafić Nevzeta, Kovačević Larisa,Karabegović Azra i Skokić Fahrija.

  Svim kolegama koji su promovisani u zvanje primarijus čestitamo na promociji.
/Predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona doc. dr. sc. Haris Huseinagić/

Vaš komentar na članak: