Među firmama koje uspješno krče put na BH tržište svakao je i ZimmermannAdrović iz Živinica, čija je djelatnost plasman raznih sefova najpoznatijeg proizvođača čije je sjedište u Njemačkoj.

  „Tokom prošle godine, uprkos recesionom stanju, došlo je do povćećeanja plsmana svih proizvoda Zimmermanna, a posebno sefova, sigurnosnih kasa, vatrootpornih ormara, trezor ormara za oružje i drugih sličnih proizvoda. Značajno je istaći da imamo sve više kupaca sa cijelog prostora BiH, što je rezultat kvalitteta naših proizvoda i konkurentnosti cijena“, ističu komercijalisti predstavništva Zimmermann u Živinicama Elvir Jazvin i Edis Adrović.

  Saznajemo da je ovih dana  obogaćena ponuda raznim sefovima, primjerena svačijem džepu, posebno kada su u pitanju sefovi za oružje. ZimmermannAdrović je nabavio nove sefove sa znatno pristupačnijim cijenam, kako bi izišao u susret velikom broju  vlasnika vatrenog oružja.

   Prema članu 26. Zakonu o držanju oružja u  TK „oružje i municija moraju se čuvati tako da nisu dostupna licu koje nije ovlašteno posjedovati ga, a naročito djeci, zaključani i odvojeni u metalnmom ormaru, sefu ili sličnom spremištu, koje se ne može otvoriti alatom uobičajene upotrebe“.

  Nepoštivanje zakonskih odredbi povlači kaznene odredbe, čijim je članom 55. predviđena novčana kazna od 200 do 1 000 KM. Ukoliko neko ne postupi prema odredbama pomenutog člana 26. Zakona o držanju oružja, pored predviđene novčane kazne, obavezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

  Ukoliko ima građana koji posjeduju oružje, a zbog visokih cijena sefova za čuvanje oružja do sada nisu mogli kupiti zakonom predviđeno spremište, sada imaju mogućnost pošto najniža cijena sefa za oružje kod ZimmermannAdrovića iznosi svega 59,99 KM./Š.G./

LIN 202-sefovi za svačiji džep

Bottrop-prigodan sef za razne lokacije

Sef "S 20 K"

Bremerhaven-jedan od najtraženijih sefova

Dresden-sef za držanje naoružanja dugih cijevi

Freiburg-takođe sef za držanje naoružanja sa dugim cijevima

 
Sponzorisani članak
 
 

Vaš komentar na članak: