Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.I u narednom periodu funkciju komandanta obavljat će ministar za obnovu, razvoj i povratak TK Sead Mujanović, a načelnika Zdenko Tadić / slika na naslovnici/, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, oba iz Živinica.

  Članovi Štaba su: Jadranka Duraković, Nedim Mutapčić, Bahir Imamović, Asim Musić, Jadranka Miraščić, Samid Šarac, Zoran Milić, Merima Hajdarević, Izudin Karić, Mesud Tanović, Elvedin Kurbašić i Benedin Pejić.

  Donesena je i Odluka o visini naknade članovima Kantonalnog štaba civilne zaštite, prema kojoj komandantu i načelniku Štaba pripada naknada od 200 KM, a članovima 150 KM mjesečno, ukoliko je u toku mjeseca održana najmanje jedna sjednica Štaba./S.M./

Vaš komentar na članak: