Autor

Stručnjaci za crne kutije

Nastankom kod nas demokratije, polako i sistemski su urušavana privredna preduzeća koja su bila u vlasništvu

Vrhovi Konjuh planine

Skoro dvije decenije kao planinar šetam vrhovima Konjuh planine. Prilično je teško sa podnožja ove planine,

Inventivni rad

Kod nas inventivni rad u poslovanju privrednih preduzeća, skoro da se i ne primjenjuje. Jedino preduzeće

Višak obrazovane radne snage

Obrazovanje je veoma bitno za ljudski rod. Sve što se dešava loše ljudskom rodu je poslijedica

Kako opstati na funkciji direktora javne ustanove

Kod nas u ovoj našoj poharanoj zemlji i opljačkanoj državi, razvile su se posebne vještine, kako

Čemu služe akademske titule

Neki kod nas kažu da smo mi država koja ima najveći procenat magistara i doktora nauka

Redovi ispred zavoda za zapošljavanje

Ispred zavoda za zapošljavanje, biro Živinice, svakog dana je ogromni broj nezaposlenih koji čekaju u dugim

Radom se stvaraju materijalna dobra

Određeni ekonomisti u BiH se povode za politikom. Njihovo poimanje ekonomskog napretka je, kao i naših

Rad je osnova svega

U kapitalističkim društvenim sistemima primjenjuju se pravila tržišne ekonimije, za razliku od planske ekomije, koja se

Smrad – test na koronu

Naši stručnjaci za bolešćinu koronu koja nas je zadesila objašnjavaju, da osoba koja je oboljela od

Uzmi zajam – podaj sadaku

Raspričali se ovih dana naše državne vođe. Svakorazne priče nam pričaju. Najviše pričaju o nekakvim davanjima

Radi kako ko hoće

Da pojedinci u tuzlanskom MUP-u rade kako im se kad ‘ćefne’ a ne po propisima i

COPY-PASTE stručnjaci

Razgovaram sa svojom starijim sinom i njegovom suprugom koji žive i rade u Beču. Naš razgovor

Vrijedni i znani ljudi

Neki dan sam boravio u Kalesiji. Bio sam u jednoj kompaniji u kojoj je direktor mlad