Autor

Neobjavljena satira: Država za čovjeka

Inspiracija: satire velikog satiričara; Radoja Domanovića Država ti je, ono što te drži. Pastir ovaca U

Satira: Drug Tito po drugi put među nama

/Inspiracija: poznata satira  Radoja Domanovića/ Radnička klasa sa prostora, ex Jugoslavije diže glavu. Osiromašeni i ojađeni

Satira: Revolucija i reforma

/Inspiracija po djelu Radoja Domanovića/ Sanjam ja da sam se ‘zatekao’ u nekoj dalekoj, nepoznatoj zemlji.