Iz općinskog štaba Crvenog križa Živinice šalju upute kako se ponašati u vrijeme poplave, što je u ovo vrijeme potrebno da svi saznaju?

Postupak u slučaju poplave:
1.Pratite informacije putem medija

2.Budite svjesni da su bujične poplave moguće. Ukoliko postoji rizik, odmah pređite na više spratove. 3.Držite se dalje od električnih kablova.

4.Izbjegavajte oblasti koje su poznate po klizištima i odronima.

5.Ne ometajte spasilačke ekipe u njihovom radu.

6.Prije napuštanja objekta isključite struju na glavnom prekidaču i sve električne uređaje (punoljetne osobe).

7.Slušajte izvještaje na vjestima o vodosnabdijevanju, kao i da li je bezbjedno piti vodu. 8.Izbjegavajte plavnu vodu – ona može biti zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacijom. Voda može takođe biti pod naponom od podzemnih kablova.

9.Vratite se u svoje domove samo kada nadležne službe proglase da je to bezbjedno.

10.Izbjegavajte vodu koja je u pokretu jer kretanje kroz vodu dubine 15 cm može izazvati pad (ukoliko morate da prođete kroz vodu – hodajte tamo gdje se voda ne pomjera, koristite štap da bi provjerili dubinu vode i čvrstinu tla pod vodom).

Nije dozvoljeno:

-Bacati smeće u rijeke, potoke i kanale
-Bacati otpatke i prekrivati šahtove koji odvode atmosferske vode
-Ometati rad spasilačkih ekipa
-Ne pridržavati se uputstava izdatih od strane nadležnih organa
-Koristi bilo koju od namirnica koja je bila u dodiru s poplavnom vodom kako u objektima, tako i van njih, -Upotrebljavati električne instalacije ili uređaje koji su bili izloženi vodi dok ih ne provjeri stručno lice,
-Koristiti prostor objekta koji nije dezinficiran

Apel za pomoć ugroženim područjima
Crveni križ općine Živinice upućuje HITAN APEL za pomoć svima koji trebaju, mogu i žele pomoći stanovništvu poplavama i klizištima ugroženim područjima, da pruže pomoć ugroženima. Pored evakuacije i smještaja ugroženog stanovništva, najnužnija pomoć je u osiguranju pitke vode, paketa hrane, paketa higijene, gumenih čizama, deka, spužvi, pumpi za izbacivanje vode, grijalica, agregata, sredstava za dezinfekciju, posteljine, pelena za odrasle, pelena za djecu, isušivača vlage, kanistera za vodu, kabanice, kreveti za smještaj evakuiranog stanovništva i ostalo./CK Živinice/

Vaš komentar na članak: