Vidim u prethodnom prilogu Grupe za čist zrak u pismu ministru, da “zbog alarmantnosti situacije koja se može okarakterisati de facto kao stanje prirodne nepogode opasne po zdravlje ljudi, kao i ekološke katastrofe, molimo Vas da na najozbiljniji način shvatite sadržaj ovog dopisa i da hitno odgovorite, a što je još važnije, poduzmete hitne mjere koje u njemu zahtijevamo”.

To me je podstaklo da Vam posaljem nekoliko fotografija koje predstavljaju jedan od problema zagađenja, rugla, ne higijene i peksinluka u našem gradu. To ne bilo gdje, nego tik iza Javne ustanove DOMA ZDRAVLJA Živinice, pa sami prosudite koliko sami sebi stvaramo zagadjeni okolis!/Melisa Šišić/

Vaš komentar na članak: