Kako ukloniti štakore iz podruma i kontajnera

Najčešći “posjetioci” kontajnera u gradu su štakori. Prema pričanju očevidaca prava je rijetkost prilikom ostavljanja smeća, a da se ne vide štakori. Tako je jedan naš sugrađanin iz zgrade preko puta bivšeg hotela Konjuh vidio desetak štakora kod kontajnera za smeće.

Očito da je potrebno obaviti deratizaciju, tj. odgovarajuće mjera koje se poduzimaju radi smanjenja populacije štetnih glodavaca, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja glodavaca, koji su prirodni rezervoari i prenosnici uzročnika zaraznih bolesti.

Podsjećanja radi riječ deratizacija dolazi od riječi de-rat, što znači „osloboditi od štakora“. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.

I ne samo kraj kontajnera za smeće, glodavaca ima i u podrumima zgrada, zbog čega je potrebno više pažnje posvetiti njihovom uništavanju, kako bi spriječili širenje zaraznih bolesti!